Kazakistan'da “Yeraltı Kaynakları ve Yeraltı Kaynakları Kullanımı Hakkında” Kanununda Değişiklikler

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazı ile 24 Ekim 2007 tarihinde “Yeraltı kaynakları ve yeraltı kaynaklar kullanımı hakkında” Kanununda değişiklikler meydana geldiği bildirilmiş olup Kazakistan Büyükelçiliği’nin yapılan değişiklikle ilgili açıklaması şu şekildedir: 

“Yeraltı Kaynakları ve Yeraltı Kaynakları Kullanımı Hakkında” Kanununda Yapılan Değişikliklerle İlgili Açıklama

Kazakistan’da “Yeraltı Kaynakları ve Yeraltı Kaynakları Kullanımı Hakkında” Kanununda değişiklikler kabul edilmiştir.

Kanun, Yeraltı kaynakları işleticisinin faaliyetleri ve kaynak işletme operasyonları sırasında Kazakistan Cumhuriyeti ekonomik çıkarlarını büyük ölçüde değiştirerek, ülkenin milli güvenliğini tehdit altına sokma söz konusu olduğu zaman, Kazakistan’ın yeraltı kaynak kullanım alanındaki ekonomik çıkarlarını koruma altına alınmasını amaçlamaktadır.

1. Söz edilen yasal normların kullanım alanı, yeraltı kaynak kullanım faaliyetleri sonucunda Kazakistan Cumhuriyeti ekonomik çıkarların zedelenmesi yoluyla milli güvenliğe tehdit unsuru taşıyan doğal kaynak bölgesi veya maden alanıyla sınırlı kalacaktır. Kazakistan Hükümeti adı geçen stratejik alanları (yeraltı kaynak bölgeleri) özel listeyle belirleyecektir.

Böylece, anlaşmaya konu olan bölge stratejik bölgeler listesinde yer almıyor ise, ülkenin ekonomik çıkarları değişimi önemli boyutta değil ise, ekonomik çıkarların değişimi milli güvenlik tehdidi oluşturmuyor ise, Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

2. Kanun, anlaşmaların feshine konu olan yasal mahkemelik süreçleri kaldırmıyor veya ihmal etmiyor. “Yeraltı kaynakları ve yeraltı kaynaklar kullanımı hakkındaki” kanunun 45-2 maddesinde öngörülen anlaşmaya göre taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen mekanizma istenen neticeleri getirmiyorsa (devletin ekonomik çıkarlar dengesinin geri getirilmesi), anlaşmanın feshi mahkeme yoluyla gerçekleştirilecektir. Anlaşmanın geleceğini ve onun feshi ile ilgili tarafların akıbetini sadece mahkeme belirleyecektir. Anlaşmanın feshi durumunda, uluslararası uygulama, “Yatırımlar hakkındaki Kanun” ve yeraltı kaynağı kullanım konusunda anlaşma maddeleri dikkate alınarak, yeraltı kaynak işletmecisine eşdeğerli tazminatın bedelini mahkeme kararı belirleyecektir.

3. Kanun hükümleri bir el koyma veya kamulaştırma gibi yorumlanmamalı. Nitekim, yeraltı kaynakları kullanma anlaşmasının özü korunarak, devlet çıkarlarının tutarlı ve kademeli bir şekilde dengelenmesi amaçlanmaktadır.

Kanunun 45-3 maddesine göre, resmi makamlarınca tek taraflı olarak anlaşmanın feshi kararı durumunda, yeraltı kaynak işletmecisi haklarını korumak amacıyla mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

 

Yazdır Arkadaşıma Gönder