DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

DEİK YENİ ÜLKE BAZLI ÜYELİK SİSTEMİ

ÜYELİK YAPILANMASI

İlgili yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihten
itibaren geçerli olacak ülke bazlı üyelik sistemi;

DEİK üyeliğinin seçilen ülke veya ülkeler bazında
kurgulandığı yeni bir yapılanmadır.

Üye firmalar diledikleri kadar temsilciyle, diledikleri kadar
ülke İş Konseyine üye olabilirler.

NEDEN ÜLKE BAZLI ÜYELİK?

Üyelik sınırsızdır; her firma dilediği sayıda İş Konseyi’ne
dilediği kadar temsilciyle üye olabilir.

Ancak her üye firma temsilcisi azami 3 yürütme kurulunda
görev alabilir.

Üyelerin ülke İş Konseyi seçimleri sonrasında, daha etkin olması
amacıyla, yeterli üyesi olmayan yakın coğrafyadaki bazı ülke İş
Konseyleri, farklı yürütme kurulları olmasına karşın gruplanacaktır.

YENİ AİDAT SİSTEMİ

Ülkeden ülkeye değişen daha esnek üyelik aidat sistemi
uygulanabilecek.

Ödenen aidatlar, üyenin esas ilgilendiği ülke İş Konseyinin geliri
olacak ve o ülke faaliyetlerinde harcama yapılmasının sağlandığı bir
yönetime geçilecek. Üyelik aidat sistemi uygulanabilecek.

YAPILMASI GEREKENLER

ÜLKE TERCİH FORMU

Ülke bazlı üyelik sistemine katılmak için üye firmaların,
iletilecek form üzerinden, üye olmak istedikleri ülke/ülkeleri
seçmeleri yeterli olacaktır.

Üyelerimizin seçimlerini yaparken ilgili Bölge Koordinatörlükleri ile
iletişime geçmelerinde fayda görülmektedir.

africa@deik.org.tr
americas@deik.org.tr
asyapasifikbolgesi@deik.org.tr
avrasyabolgesi@deik.org.tr
eu@deik.org.tr
odokorfezbolgesi@deik.org.tr

GENEL KURUL

Üyelerin Genel Kurul tarihine kadar içinde bulunduğumuz 2017 yılı
dahil olmak üzere geçmiş dönem aidat ödemelerinin gerçekleşmiş
olması gerekmektedir.

İŞ KONSEYİ BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCILARI
NASIL BELİRLENECEK?

İş Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri, İş Konseyi Genel
Kurulu’nda seçilir.

Akabinde Yürütme Kurulları kendi içerisinde en fazla 2 İş Konseyi
Başkan Yardımcısı seçimini yapacaklardır. Seçilen Yürütme Kurulu
üyelerinin, organ görevlerinin devamı için, 2018 yılına ilişkin ilgili ülke
iş konseyi aidatlarını Şubat 2018 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

ÇALIŞMA PLANI NASIL OLUŞTURULACAK

İş Konseyi Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu Üyeleri,
2018 yılı başına kadar DEİK İş Konseyi Stratejileri ile uyumlu
2018-2019 dönemi için iş planlarını hazırlayacaklardır.