TURKEY - PERU BUSINESS COUNCIL

Ecem Mirzaloğlu
Turkey - Americas Business Councils / Deputy Director
Tel: + 90 212 0212 339 50 09
E-Posta: emirzaloglu@deik.org.tr

Melike Hocaoğlu 
Business Council Coordinator
Tel: + 90 212 90 212 339 50 07
E-Posta: mhocaoglu@deik.org.tr

İlkimeylül Biçer
Business Council Asistant Coordinator
Tel: + 90 212 90 212 339 50 10
E-Posta: ibicer@deik.org.tr

Batuhan Kurtaran
Business Council Asistant Coordinator
Tel: + 90 212 90 212 339 50 08
E-Posta: bkurtaran@deik.org.tr

Other Business Councils