DEİK İŞ KONSEYLERİ SEÇİMLİ GENEL KURULU, 11 OCAK 2020

DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu'na ilişkin sizlerden ulaşan  geri bildirimler kapsamında, aşağıdaki hususları detaylı paylaşmakta yarar görmekteyiz ;

  • Genel Kurul toplantısına bizzat katılamayacak olan üyelerimizin, https://portal.deik.org.tr/Anket/1123 online katılım formunda vekil olarak katılacak temsilciyi belirtmeleri gerekmektedir. Vekalet şirketin farklı bir yetkilisine de verilebilir. 
  • Katılım sağlayamayacak üyemizin vekili, vekalet formunu Genel kurulda da ibraz ederek katılım sağlayabilir. 
  • Bir kişi birden fazla kişinin vekâletini alamaz; ama vekaletini aldığı kişinin üye olduğu tüm konseylerde oy kullanabilir.  
  • İş Konseyleri üyelik değişiklik/iptallerinin en geç 6 Ocak 2020 Pazartesi saat 18.00'e kadar uyeiliskileri@deik.org.tr e-posta adresine yazılı iletilmesi ve 6 Ocak 2020 saat 18:00'e kadar aidat ödemelerinin tamamlanması gerekmektedir. 
  • Oluşan hazirun listeleri 8 Ocak 2020'de ilan edilecektir.
  • Hata/eksiklik vb. sebebiyle hazirun listelerinde  yer alamayan üyelerimiz için, düzeltme ve aidat son ödeme tarihi 10 Ocak 2020 Cuma saat 18:00'dir.
  • Genel Kurul günü aidat ödemesi kabul edilmeyecektir.   
  • Aidat bilgilerinize https://portal.deik.org.tr bağlantısından üye girişi yaparak ulaşabilir, EFT veya kredi kartı ile online ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı sorularınız için  :

 

• Afrika ülkeleri : 02123395070 / 02123395061

• Amerika ülkeleri : 0212339505008 (ABD ve Kanada)/02123395010 (diğer)

• Asya Pasifik ülkeleri : 02123395035 / 02123395037

• Avrasya ülkeleri : 02123395059 / 02123395067

• Avrupa ülkeleri : 02123395020 / 02123395090

• Ortadoğu-Körfez ülkeleri: 02123395029 / 02123395043

• Sektörel İş Konseyleri: 02123395089 / 02123395084