BCG SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ RAPORU SUNUMU

BCG SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ RAPORU SUNUMU

TÜSİAD & Boston Consulting Group "Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji Raporu" BCG Türkiye Enerji Sektörü Lideri  Bakatjan Sandalkhan  tarafından üyelere tanıtılmıştır.

 

ÇALIŞMA 4 ANA BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR

Elektrik ve Doğal Gaz Sektörlerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri: Bu bölümde sektörün ekonomideki yerini doğru tespit edebilmek adına sektörün GSYH, istihdam, cari açık ve enflasyona doğrudan, dolaylı ve tetikleyici etkileri bütüncül bir şekilde analiz edilmiştir.

Sektördeki Kazanımlar, Önemli Riskler ve İyileştirme Alanları: Bu bölümde sektörde bugüne kadar elde edilen kazanımlar, mevcut durumdaki ana riskler ve iyileştirme alanları sayısal analizler ve modellemeler ile derinlemesine analiz edilmiştir. Bu kapsamda, değer zincirinin üretimden son tüketiciye kadar tüm kademelerinde ve tüm oyuncu grupları özelinde hem fiziki hem de finansal akışlar derinlemesine incelenmiştir.

Sürdürülebilir Enerji Sektörü için Kısa ve Orta Vadeli Öneriler ve Yol Haritası: Bu bölümde riskleri azaltmak ve en etkin şekilde yönetmek, iyileşme fırsatlarını zamanında değerlendirebilmek, Milli Enerji ve Maden Politikasının arz güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilirlik üçlü sacayağını da destekleyecek şekilde, kamu, özel sektör ve tüketiciler için kazan-kazan-kazan yaklaşımına odaklı, 2023 yılına kadar olan dönem için kısa ve orta vadeli 10 somut ve uygulanabilir öneri geliştirilmiştir. Bu ana önerilerin her biri için alt öneriler ve detaylı yol haritaları da hazırlanmıştır.

Geleceği Bugünden Şekillendirmek için 2030 Türkiye Enerji Senaryoları: Bu bölümde ana belirsizliklerin uzun vade etkilerini tespit edebilmek ve geleceği bugünden şekillendirmek üzere 2030 Türkiye enerji senaryoları ele alınmış ve bu senaryoların hem Türkiye ekonomisine ve enerji tüketicilerine, hem de enerji sektörü ve hedeflerine etkileri detaylı olarak analiz edilmiştir.