YURT DIŞI YATIRIMLAR İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2013
Başkanı: Dr. Abdullah Çerekçi
Firma ve Ünvan: Zorlu Holding, Strateji ve M&A Direktörü

DEİK/ Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi'nin temelleri 2011 yılında DEİK bünyesinde aynı isimle kurulan çalışma grubu ile atılmıştır. Türkiye'nin en büyük yurtdışı yatırımcı şirketlerinin bünyesinde bulunduran Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi, resmi olarak 2013 Ocak ayından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi özel sektörün yurtdışı yatırım dinamiklerini kavrama, yurtdışı yatırımlar sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretme, kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağlamada öncü kurumsal yapı olma vizyonunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Konseyin amacı, yabancı yatırımcılar için ulusal ve uluslararası iletişim ağları oluşturarak tecrübeye dayalı nitelikli bilgiyi erişilebilir kılmak, yabancı yatırımcı olan ve olmayı öngören şirketlerin dış yatırıma ilişkin kapasitelerini arttırıcı çalışmalar yapmak, yabancı yatırımlara ilişkin mevzuatın ve teşviklerin oluşturulması sürecinde özel sektör adına görüş vermek,  dış yatırım süreçlerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri koordine etmek ve dış yatırımcı şirketleri kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerde temsil etmek ve kamuoyunu yabancı yatırımlar konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirmektir.

Diğer İş Konseyleri