Barış Sazak
Enerji İş Konseyi Koordinatörü 
Tel: + 90 212 339 50 89
E-posta: bsazak@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri