Başak Canbulat
Sağlık İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 84
E-mail: bcanbulat@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri