• Denetim Kurulu

Pınar Eczacıbaşı

Başkan

Özgeçmiş

Adnan Dalgakıran

Üye

Özgeçmiş

Hasan Ali Cesur

Üye

Özgeçmiş

Selçuk Akat

Üye

Özgeçmiş