• Yayınlar

DEİK Son Dönem Yayınlar
DEİK Kurumsal Tanıtım Serisi
Küresel Ekonomide Türkiye Serisi
Odaktaki Ülkeler, Sektörler ve Fırsatlar Serisi
Dış Ekonomik İlişkilerde Güncel Konular Serisi
Kültürel Etkileşim Serisi
Kurumsal Kapasite ve İş Geliştirme Serisi
Özel Seriler
Süreli Yayınlar