ÜYELİK KOŞULLARI

DEİK Üyelik Koşulları

İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar öncelikle DEİK'e üye olmakta, daha sonra tercih ettikleri bir veya birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları,Türkiye'de mukim ve faal, faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumlarından Yönetmeliğe uygun şekilde başvuruda bulunup, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komitesi tarafından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararınca DEİK'e üye olabilirler.

Konseye üyelik işlemi DEİK Üyelik Formu'nun ve üyelik belgelerinin DEİK'e ulaştırılması, üyelik başvurusunun DEİK Yönetim Kurulu'nca onaylanması ve üyelik aidatının ödenmesi ile tamamlanır.

İş konseylerine üye olan firmalar konseyin düzenlediği faaliyetlerde kişisel ulaşım, konaklama vb. harcamaları kendileri üstlenirler.

DEİK'e Nasıl Üye Olunur?

 1. DEİK Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,
  DEİK üyeliği, firmanın en az bir iş konseyine üye olması ile gerçekleşmekte olup, birden fazla iş konseyine üye olmak isteyen firmanın, üye olmak istediği her konsey için temsilci ve iş konseyi bilgilerinin olduğu ilk sayfayı ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.
 2. Doldurulan üyelik formunun ve DEİK Üyelik Taahhütnamesi'nin DEİK'e ulaştırılması,
  Üyelik formunun ilk sayfasında ve taahhütname sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının DEİK'e iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.
   
 3. Eklenecek belgelerin DEİK'e ulaştırılması,
  Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.
   
 4. Eksiksiz olarak iletilen belgelerin DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi,
  Daha önce DEİK üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için DEİK üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.
  Firma, üyelik işlemini tamamlayana ve bir sonraki DEİK Yönetim Kurulu toplantısına kadar "Aday Üye" olarak adlandırılır.
   
 5. DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü bölümü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere DEİK Yönetim Kurulu gündemine alınması,
  DEİK Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.
   
 6. DEİK Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen firmaya aidat ödeme bilgisinin DEİK tarafından iletilmesi,
  DEİK Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen firmalara "Aidat Ödeme Bilgisi" gönderilir. 
   
 7. Yıllık olarak ödenmesi gereken DEİK ve İş Konseyi üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi,
  DEİK ve İş konseylerine üye olabilmek için firmaların yıllık 10.500 TL olan DEİK ve kendi aralarında değişiklik gösteren İş Konseyi aidatlarını ödemeleri zorunludur. DEİK aidatının ve iş konseyi aidatlarının yatırılması gereken hesap numaraları formun 5. sayfasında belirtilmiştir*. Aidat ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
   
 8. Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak DEİK'e iletmediği taktirde , üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.

*KOSGEB ile protokol çerçevesinde DEİK ve iş konseyi aidatlarında bölgesel olarak indirimler uygulanır.

Önemli Not: Doldurulan formda yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DEİK veri tabanındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.

Aidatlar
DEİK aidatı her firma için kaç iş konseyine üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her iş konseyi için belirtilen aidat ödenir.
 

DEİK

Konsey :

DEİK

Hesap Adı :

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

Banka :

T.İş Bankası Beyoğlu (1011)

Aidat :

10500 TL

TR IBAN :

TR50 0006 4000 0011 0111 2492 82 (TL)

 

Ülke Bazlı İş Konseyleri (Alfabetik Sırayla)

İş Konseyi :

Aidat (TL)

ABD

10.000

Afganistan

3.000

Almanya

10.000

Angola

2.500

Arjantin

4.000

Arnavutluk

3.000

Avustralya

2.500

Avusturya

4.000

Azerbaycan

6.000

BAE

2.500

Bahreyn

3.000

Bangladeş

3.000

Belarus

5.000

Belçika

4.000

Benin

2.250

Bosna Hersek

3.000

Brezilya

7.000

Bulgaristan

5.000

Burkina Faso

2.250

Burundi

2.250

Cezayir

3.500

Cibuti

3.000

Çad

2.250

Çekya

3.000

Çin

10.000

Danimarka

3.000

Ekvador

3.000

Ekvator Ginesi

2.250

Endonezya

4.000

Estonya

3.000

Etiyopya

3.500

Fas

3.500

Fildişi Sahili

3.000

Filipinler

2.500

Filistin

2.250

Finlandiya

3.000

Fransa

10.000

Gabon

2.250

Gambia

2.250

Gana

2.500

Gine

2.250

Güney Afrika

3.500

Güney Kore

4.000

Güney Sudan

2.250

Gürcistan

4.000

Hırvatistan

3.000

Hindistan

6.000

Hollanda

8.000

Hong Kong

2.500

Irak

3.500

İngiltere

9.000

İran

4.000

İrlanda

3.500

İspanya

5.000

İsrail

6.000

İsveç

4.000

İsviçre

6.000

İtalya

8.000

Japonya

8.000

Kamboçya

2.500

Kamerun

3.000

Kanada

8.000

Karadağ

3.000

Katar

5.000

Kazakistan

4.000

Kenya

3.500

Kırgızistan

2.500

Kktc

3.000

Kolombiya

4.500

Kongo

2.500

Kongo Dem.Cum.

2.250

Kosova

3.000

Kuveyt

3.500

Kuzey Mekedonya 

3.000

Küba

3.000

Letonya

3.000

Libya

3.000

Litvanya

3.000

Lübnan

2.500

Lüksemburg

3.000

Macaristan

6.000

Madagaskar

2.250

Malavi

2.250

Malezya

4.000

Mali

2.250

Malta

3.000

Meksika

5.000

Mısır

3.500

Mogolistan

2.500

Moldova

2.500

Moritanya

2.250

Morityus

2.250

Mozambik

2.250

Namibya

2.500

Nepal

2.500

Nijer

2.500

Nijerya

3.500

Norveç

3.000

Omman

3.500

Orta Amerika

3.000

Özbekistan

5.000

Pakistan

5.000

Peru

4.000

Polonya

3.000

Portekiz

4.000

Romanya

5.000

Ruanda

3.000

Rusya

8.000

Senegal

3.000

Seyşeller

2.250

Sırbistan

3.000

Sierra Leone

2.250

Singapur

5.000

Slovakya

3.000

Slovenya

3.000

Somali

2.500

Sri Lanka

2.500

Sudan

3.500

Suriye

2.250

Suudi Arabistan

4.000

Şili

4.500

Tacikistan

2.500

Tanzanya

3.500

Tayland

2.500

Tayvan

2.500

Togo

2.250

Tunus

3.000

Türkmenistan

3.500

Uganda

3.000

Ukrayna

5.000

Ürdün

2.500

Venezuela

3.000

Vietnam

3.000

Yemen

2.250

Yeni Zellanda

2.500

Yeşil Burun

2.250

Yunanistan

5.000

Zambiya

3.000

Zimbabve

2.250

 

Sektörel Bazlı İş Konseyleri

İş Konseyi :

Aidat (TL)

Yurtdışı Yatırımlar

3.000

Eğitim Ekonomisi

6.500

Enerji

9.500

Lojistik

6.500

Sağlık

8.000

Uluslararası Teknik Müşavirlik

4.500