DEİK INFO - page 14

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad.
Bahar Sok. No: 13/9-10 34394
Levent/İSTANBUL
(90) (212) 339 50 00 (pbx)
(90) (212) 270 30 92
Basın İlişkileri
(90) 212 339 50 92
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)
Afrika Bölgesi
Avrupa Bölgesi
Amerika Bölgesi
Avrasya Bölgesi
Asya Pasifik Bölgesi
Ortadoğu ve Körfez Bölgesi
Sektörel İş Konseyleri
13
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook