DEİK INFO - page 9

DEİK faaliyetlerini, her biri Türk özel sektörünün
güçlü temsilcisi konumudaki Kurucu Kuruluşları ve
üyelerinin desteğiyle; Genel Kurul, Yönetim Kurulu,
İcra Kurulu ve Denetim Kurulu oluşan organlarının
bilgi ve gözetiminde gerçekleştirmektedir. DEİK’in
belkemiğini oluşturan İş Konseyleri, Yürütme
Kurulları aracılığıyla DEİK organlarında alınan
kararları uygulamakla sorumludur.
Genel Sekreterlik, profesyonel kadrodan oluşan
Kurumun icra organıdır. En üst düzey yöneticisi Genel
Sekreter olup ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
Genel Sekreterlik, DEİK Yönetim Kurulu ve Yönetim
Kuruluna bağlı tüm organların toplantılarının
organize edilmesi; gündem, karar ve faaliyetlerinin
raporlanması; alınan kararların uygulanması;
kurumun tüm faaliyetlerinin programlaması,
bütçelendirilmesi, icrası ve raporlamasına
ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmekle görevli ve
yetkilidir. Genel Sekreterlik ayrıca, İş Konseylerinin
çalışmalarını Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
strateji çerçevesinde yönlendirir ve DEİK organları ile
ilişkilerinde koordinasyonu sağlar.
DEİK İş Konseyleri, Yürütme Kurulları aracılığıyla DEİK
organlarında alınan kararları uygulamakla sorumlu
olan, DEİK’in belkemiği mekanizmalardır.
Denetim Kurulu, DEİK Genel Kurulu tarafından dört yıl
süre için delegeler arasından seçilen beş asil ve beş
yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyelerinin aynı
zamanda DEİK ve İş Konseylerinin diğer organlarında
görev almamış olmaları esastır.
Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından
seçilen ve on üç üyeden oluşan İcra Kurulu, Kurucu
Kuruluşlar arasında yer alan TOBB, TİM, MÜSİAD ve
TMB temsilcilerinden dört Asil Üye ile, ikisi Kurucu
Kuruluş temsilcisi, üçü İş Konseyi Başkanı ve biri
Genel Kurul üyesi toplam 10 kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu Başkanı, İcra Kurulu’nun da Başkanı olurken,
Sayman üye İcra Kurulu’nun doğal üyesidir. İcra
Kurulu, bünyesinde iki Başkan Yardımcısı seçer.
DEİK Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dört
yıllık süre için seçilen biri Başkan olmak üzere otuz
beş üyeden oluşur. DEİK Yönetim Kurulu, Kurucu
Kuruluşlar arasında yer alan TOBB, TİM, MÜSİAD
ve TMB temsilcilerinden dört Asil Üye ile Kurucu
Kuruluş temsilcileri, İş Konseyleri Başkanları
ve delegeler arasından seçilen diğer üyelerden
belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. Ekonomi
Bakanı tarafından atanır.
DEiK’in Yapılanması
Denetim Kurulu
DEiK İş Konseyleri
Genel Sekreterlik
Yönetim Kurulu
İcra Kurulu
8
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook