DEİK INFO - page 8

DEİK, uluslararası niteliğe sahip etkinlikler düzenleyerek,
Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında işbirliğinin
geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını
hedeflemektedir.
Etkinliklerinde Türkiye ve diğer ülkelerden üst düzey
temsilcileri, siyasileri, iş dünyası temsilcilerini, iş
insanlarını, girişimcileri, akademisyenleri ve sivil
toplum örgütü temsilcilerini bir araya getiren DEİK,
nitelikli iş ve işbirliği yaratılması konusunda çalışmalar
gerçekleştirmektedir. DEİK, Uluslararası kuruluşlar
ile işbirlikleri kurma ve yapılan işbirliği ve çalışmalar
aracılığıyla Türk iş dünyasına yeni imkânlar yaratma
konusunda çaba harcamaktadır.
“Etkinlik” kadar, “yetkinlik” odaklı çalışmalara da imza
atmayı hedefleyen DEİK, dış ekonomik ilişkiler kapsamında
yer alan konularda strateji geliştirme çalışmaları
gerçekleştiren DEİK, hazırladığı raporlar, yayım ve etüdler
ile, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerine ışık
tutmaktadır. Bu çerçevede, dış ekonomik ilişkiler kapsamına
giren hizmet ihracatı, karşılıklı yatırımlar, KOBİ’lerin
ihracat ve finansman kapasitelerinin artırılması gibi
yetkinlik kapasiteleri oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik
kurumsal girişimlerini çağın dönüşen koşullarına göre
durmaksızın yenileyen DEİK, bu işlevleri, Genel Sekreterlik
bünyesinde görev yapan deneyimli kadrosu ve DEİK üyeleri
arasından oluşturulan “Çalışma Grupları” aracılığı ile
gerçekleştirmektir.
DEiK’in Çalışmaları
7
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook