DEİK INFO - page 2

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK, Türk özel
sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik
ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt
içi ve yurtdışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye’nin ihracatını
artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını
koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur.
11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya
kavuşan DEİK, “Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme”
görevini tamamıyla üstlenmiş olup, Kurucu Kuruluşları, İkili İş Konseyi,
Sektörel İş Konseyii ve Özel Amaçlı İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye’nin
önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu
gönüllü bir ‘iş diplomasisi’ örgütüdür.
DEiK Hakkında
Sayılarla
DEiK
Kurucu Kuruluş
101
İkili İş Konseyi
135
Sektörel İş Konseyi
5
Özel Amaçlı
İş Konseyi
2
1
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook