BAŞKAN'DAN

DEİK, TÜRKİYE’NİN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ’NDEKİ KONUMUNU 8 FARKLI SENARYOYLA ORTAYA KOYDU

Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin ihracatında yüzde15 artış öngörülüyor

DEİK, TÜRKİYE'NİN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ'NDEKİ KONUMUNU 8 FARKLI SENARYOYLA ORTAYA KOYDU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan "Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde Konumlandırılması" başlıklı raporun sonuçları açıklandı. DEİK bünyesinde faaliyet gösteren DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi ve DEİK/Lojistik İş Konseyi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen raporda, Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki konumuna ilişkin potansiyel ticaret stratejileri, politika senaryoları, doğrudan yabancı yatırım, lojistik ve küresel ölçekli fırsatlar tüm boyutlarıyla ele alındı.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin, PwC Ülke Başkanı Haluk Yalçın ve PwC Kamu Sektörü Direktörü İdil Özdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiren toplantıda, Türk iş dünyasının tüm paydaşlarına, Kuşak ve Yol Girişimi'ne dair kapsamlı bir gelecek öngörüsü sağlayacak çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Turagay: "Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde kesinlikle olmalı"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde Konumlandırılması" raporunun dünya ticaretinin yönünü değiştiren çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Dünya ticaret hacminin 19,7 trilyon dolar, Çin'in toplam ihracatının 2,5 trilyon dolar ve ithalatının ise 2,1 trilyon dolar olduğunu belirten Turagay, "Çin dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi, ithalatta ise ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı konumunda. Çin'in büyüme oranlarına baktığımızda son 2 yıldır Çin'de de bir yavaşlama görüyoruz. IMF rakamlarıyla Çin'in 2019'da yüzde 6,1, 2020'de ise yüzde 5,8'e gerileyeceği ifade ediliyor. Dünya ticaretinde de büyüme oranlarının gelişme hızının azaldığını görüyoruz" dedi.

Çin'in meşhur "Made in Chine 2025" projesi olduğundan bahseden Turagay, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının altında yatan sebebin teknoloji savaşı olduğunu ve ABD'nin Çin'e yaklaşık 400 milyar dolar ticaret açığı veren bir ülke olduğunu söyledi. Kuşak ve Yol girişiminin Çin'de etki alanını geliştirmek ve dünyayla daha fazla entegre olmak amacını taşıdığını kaydeden Turagay, Türkiye'nin bu projenin içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Turagay: "Kuşak ve Yol ile Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmemiz lazım"

Türkiye'nin lojistik, jeostratejik ve jeopolitik konumu itibariyle dünyanın merkezinde bir ülke olduğunu dile getiren Turagay, "Bu proje 60'ı aşkın ülkede 4,4 milyar toplam dünya nüfusunun yüzde 62'sini oluşturan ve gayri safi yurt içi hasıla olarak baktığımızda 23 trilyon dolarlık önemli bir güç. Biz de ortada konumlanmış durumdayız. Bizim bu sistem içerisinde yer alabilmemiz için daha fazla yatırım çekebilmemiz lazım. Bütün amacımız ve gayretimiz bunun için olacak. Türkiye çok büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Bu açıdan da bu rapor, ülkemiz ve ilgili kurumlar açısından çok büyük farkındalık yaratan bir rapor. İyi bir strateji hazırlamalıyız. BRI proje kapsamında toplam yatırım 1 trilyon dolarlara ulaşıyor. Bu yatırım portföyünden biz de azami ölçüde yararlanmalıyız. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bu konuya eğiliyoruz, bu konudaki çalışmalara yoğunlaşıyoruz. Bakanımızın net ve kesin talimatı var. Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında da bu sunumu diğer kamu kurumlarıyla paylaşmayı arzuluyoruz." diye ifade etti.

Türk iş dünyasına, Barış Pınarı Harekatı'nın küresel arenada en doğru şekilde anlatılması için büyük bir görev düştüğünü belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, "Ülkemiz ve Türk iş dünyası olarak çok yoğun bir gündemimiz varken, öte yandan milli menfaatlerimiz doğrultusunda siyasi ve askeri arenada başka bir mücadelenin içindeyiz. İş dünyası olarak, dünya kamuoyundaki dezenformasyonların önüne geçmek için farklı coğrafyalardaki tüm bağlantılarımızla, tüm iletişim kanallarını kullanarak kara propagandaya karşı duruyoruz. Bu sebeple, Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarına karşı, güvenliğimizin ve sınırlarımızın korunması için mücadele eden Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Küresel ticarette de, değişen dinamikler dolayısıyla Türkiye için yepyeni bir dönemin başındayız. Bu değişimler ışığında Türkiye için önemli bir konu olan Kuşak ve Yol Girişimi'nde ülkemizdeki jeopolitik konumu ve lojistik açısından taşıdığı önem, bizleri böyle bir rapor hazırlamaya itti. Çünkü DEİK olarak üstlendiğimiz misyonlardan biri de, ekonomi ve ticaret bağlamında Türk iş dünyasının geleceğine ışık tutacak; iş dünyasını hem bilgilendirecek hem de yönlendirecek çalışmalara imza atmak.Bu raporda da, Kuşak ve Yol Projesi'ne entegre olmanın Türkiye'nin uluslararası yatırım çekme ve dış ticaret performansına etkisini yer çekimi modeli ve 8 senaryo kullanarak inceledik." dedi.

Olpak: "Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, küresel ekonomik akışları yeniden tanımlayacak"

Kuşak ve Yol Girişimi'nin hem hitap ettiği coğrafyanın genişliği hem de bir ekonomik entegrasyon ile kalkınma projesi olması sebebiyle diğer projelerden ayrıldığını ifade eden Olpak, "Üç karayolu ve bir denizyolu hattı üzerinde tasarlanan bu projenin her hattında, birbirinden farklı yatırım nedeni ve finansman olanakları bulunuyor. Kuşak ve Yol, aynı zamanda ticaretten lojistiğe kadar bir eş zamanlı dijitalleşme projesi. Kuzey aksı Avrupa'ya entegrasyon kadar, rotasındaki 56 ülkenin ekonomik kalkınmasını da hedefliyor. Enerji koridoru olarak adlandırılabilecek orta koridor, hem Avrupa-Asya arasında sağlıklı enerji akışını temin etmeyi hem de bölge ülkeleri arasındaki politik gerginlikleri azaltmayı amaçlıyor. Öte yandan Güney koridorda ise özellikle Afrika'da sadece altyapı yatırımları değil, yeni ekonomik bölgeler oluşturuluyor ve bu kanalla bölgedeki firmaların iş yapış şekilleri ile bölge ülkelerinin iş yapma kolaylığı geliştiriliyor. Bu nedenle Afrika pazarında Çin'in baskınlığı yakın zamanda daha da artacak ve bu pazara erişim için Çin'le iş birlikleri kolaylaştırıcı bir unsur olacak." diye konuştu.

Olpak: "Güzergah üzerinde Türkiye gibi gelişmiş, kapsamlı bir üretim ağı olan ikinci bir ülke yok"

Ar-Ge, üretim ve lojistik alanlarında yapılacak aktif çalışmalarla, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin genel ihracatında yüzde 15 artış elde edilebileceğine dikkat çeken Olpak, "Türk ve Çin iş dünyası olarak birlikte heraket ederek, Çin üretim teknolojilerini daha yukarılara çıkarmak için beraber AR-GE çalışmaları yapmak için neyi bekliyoruz? Avantajlı konumumuz ve kabiliyetlerimizle bir lojistik merkezi olmamız için nasıl çalışmalar yapabiliriz? Bu konuların üzerine daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Almanya'nın doğusundan Çin'e kadar olan coğrafyada Türkiye gibi gelişmiş, kapsamlı bir üretim ağı olan ikinci bir ülke yok. Bu doğrultuda Çin ve Türkiye uluslararası arenada, kazan-kazan ilişkisine dayalı, sağlam ilişkiler kurarak birlikte hareket edebilir. Yine DEİK olarak yürüttüğümüz 3. ülkelerle iş birliği çalışmaları bu süreçte büyük önem taşıyor. Türk özel sektörümüzün, Afrika başta olmak üzere, Orta Doğu, Körfez ve Avrasya coğrafyasındaki saha deneyimini, Avrupa ve Uzak Doğulu ortaklıklarla güçlendirerek çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan ile yürüttüğümüz ortak çalışmaları örnek verebiliriz. Dolayısıyla Türk iş dünyası olarak topyekün bir farkındalıkla, Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki tüm fırsatları değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu. 

Kuşak ve Yol Girişimi için ticarette 4 temel eksen öne çıkıyor

Çalışmadan çıkan bulgulara göre; Çin'in, kendi içindeki dönüşüm planlarının yanı sıra, gelişmiş pazarlara daha iyi erişim ve gelişmekte olan pazarları geliştirme ihtiyacını görmüş durumda. Bu nedenle Kuşak ve Yol Girişimi'nin ekonomik, sosyal ve politik alanları kapsayan, uzun döneme yayılmış bir proje olduğu ifade edilirken, ticaretin geliştirilmesi kapsamında 4 temel eksen ortaya koyuluyor.

Ulaşım, enerji, telekom ve özel ekonomik bölgeler olarak temellendirilen 4 ana eksende, Kuşak ve Yol güzergahında dünyanın yüzde 62'sini oluşturan 4.4 milyarlık nüfus, 23 trilyon dolarlık GSMH ile 3 trilyon dolarlık ticaret hacmi öne çıkıyor.

Türkiye için ekonomik politika fırsatlarında 5 farklı senaryo stratejisi

Kuşak ve Yol Girişimi'nin alternatif uluslararası ekonomik politika fırsatlarından Türkiye'nin en üst düzeyde yararlanabilmesi için 5 farklı senaryo ile strateji sunan bölüm ise çalışmanın en dikkat çeken bölümü olarak göze çarpıyor.

‘Türkiye'nin Çin Yatırımı Açısından Çekiciliğinin Artırılması', ‘Türkiye'nin Çin ile Beraber Üretmesi ve Teknoloji Geliştirmesi', ‘Türkiye'nin Öncelikli Olarak Bir Lojistik Merkezi Haline Gelmesi', ‘Çin ile Birlikte Başka Pazarlara Öncelik Verilmesi ve Girilmesi' ile ‘Kuşak ve Yol Yoluyla Genişleyen Ticarete Öncelik Verilmesi' başlıkları altında sunulan yaklaşımlar, Türk iş dünyasına yeni ufuklar açacak önemli yaklaşımlar getiriyor.

Yüksek teknolojili üretim politikası Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak

Olgunlaşan Çin pazarından çıkmaya eğilimli orta ve düşük teknolojili üretim sektörleri üzerine detaylı analiz ve fizibilite çalışmalarının yapılması önerilen 1. Senaryokapsamında, Türkiye'nin kısa vadeli sanayi stratejisine uygun olarak, Özel Ekonomik Bölgeler Master Planı'nda ilgili sektörlere özel bir odak geliştirilmesi öngörülüyor. Çalışmada, Çin'in orta ve düşük teknoloji sektörlerinin Türkiye'ye çekilmesi, artan ticari entegrasyon sonrasında ise yüksek teknolojili sektörlerde de yatırım çekilmesini sağlayabilecek ve Çin'in Küresel Değer Zincirlerine entegrasyonun kolaylaşacağı ifade ediliyor.

Girişimlerin haritalandırılması ve insan kaynağının inşa edilmesinin önceliklendirilmesi de ayrıca vurgulanıyor. Bu haritalandırmanın ardından; küme oluşturma çabaları/hizmetleri ile kümelerin içindeki ve çevresindeki finansman şekillendirilmesinin doğru olacağı belirtiliyor.

Kuşak ve Yol Girişimi için ekonomik diplomasi yaklaşımı

Türkiye'nin, Çin ile birlikte üretmesi ve teknoloji geliştirmesine odaklanan 2. Senaryoda ise, endüstriyel becerileri ve tecrübesi ile Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım için ideal bir aday olarak öne çıktığı düşünülüyor. Türkiye ekonomik yeteneklerine ek olarak, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan üçgenin merkezinde bulunuyor. Bu projeksiyonla birlikte Türk sanayisinin Kuşak ve Yol ülkelerine yetkinliğini ve deneyimlerini aktarması için iyi tasarlanmış tanıtım ve ekonomik diplomasi ajandası hazırlanması gerekiyor.

Türk demiryollarının gelişme planlarına uygun olarak, Çin'deki olgunlaşan pazarlardaki faaliyetlerini azaltmak ve yurtdışındaki faaliyetlerini arttırmak isteyen CRRC gibi Çinli tren üreticileri ile ortaklık kurulması öneriliyor. Bu ortaklık sayesinde, Türk tedarikçilerinin dünyanın en büyük tren üretim ağlarından birine eklenmesiyle, CRRC'nin varlık gösterdiği Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda Türk endüstrisinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye, Çin'in Avrupa ile bağlanma çabalarında kendini bir köprü olarak konumlandırmalı

Türkiye'nin lojistik merkez olması konusunda yeni bir bakış açısı geliştiren 3. Senaryoda, Türkiye'nin güçlü kültürel ve diplomatik bağlantılarının olduğu Orta Asya ve Kafkaslar gibi bölgelerde çok taraflı iş birliği faaliyetlerini artırmasının önemine değiniliyor. Mersin ve İskenderun gibi yüksek kapasiteli Akdeniz limanlarının, Deniz İpek Yolu planlarının bir parçası haline getirilmesi önerilirken, Türkiye'nin Çin ile AB arasında kendisini lojistik bir köprü olarak konumlaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Kuşak ve Yol Girişimi'nin Avrupa ayağını oluşturan 16+1İinisiyatifi'ne katılmak ve bu platformda aktif bir rol oynamak için diplomatik ilişkiler kurulması da bir diğer önemli adım olarak görülüyor. Türkiye'nin, Çin ile birlikte bölgedeki ulaşım altyapısı projelerinin entegrasyonunu ve koordinasyonunu sağlaması için bölgedeki ticaret akışlarının etkinliğini artırmak amacıyla özellikle Kafkaslarda ve Orta Asya'da 16+1 İnisiyatifi'ne benzeyen bir yapı kurabileceğinden söz ediliyor.

Lojistik açısından çok geni bir pencere açan çalışmada, İntermodal bağlantıyı sağlayacak şekilde entegre altyapı planlama yaklaşımı belirlenmesi ve uygulanmasının önemi vurgulanıyor. Dolayısıyla Türk gümrük kontrol noktalarının küresel en iyi uygulama örnekleriyle optimize edilmesi gerekliliğine dikkat çekilirken, gümrük ve sınırların dijitalleşmesi ve tek pencere sisteminin entegrasyonuyle desteklenmesi isteniyor. Gümrük kontrol noktalarında Blockchain gibi kolaylaştırıcı teknolojinin kullanımının da hızlandırılması öne çıkan maddeler arasında yer alıyor.

Çalışmadan çıkan bir diiğer önemli bulgu ise e-ticaretin artmasıyla hava kargoculuğuna olan talebin yükselmesi olarak göze çarpıyor. Bu konuda İstanbul Havalimanı'nın, şehrin kargo kapasitesini neredeyse dört katına çıkararak dünyanın öne çıkan hava kargo lokasyonlarından biri haline getireceğine işaret ediyor. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nın, hava kargo faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı ekonomik ve lojistik bölgelerin tasarımı gerçekleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye ile Çin yeni pazarlar için güçlerini birleştirebilir

İki ülke arasındaki bölgesel işbirliği potansiyeli ile 3. Pazarlara birlikte açılmayı işleyen 4. Senaryo, ekonomik politikaların entegrasyonu ve pazara giriş stratejilerinin senkronizasyonunu hedefleyen bir Türkiye- Çin ajandasının tasarlanmasını ön planda tutuyor. Potansiyel sektörlerin tanımlanmasının ardından, seçilen pazardaki sektörler için detaylı analizler yapılmasını öngören senaryo ile tedarik zinciri olgunluğu, sektörel kapasite analizi, iş gücü değerlendirmeleri ve sektörel kümelenme gibi çalışmalara yönelinmesi öneriliyor.

Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki yatırım projelerinin, TİKA'nın yatırım ajandasının bir parçası haline getirilmesi tavsiye ediliyor. Öte yandan yeniden yapılandırılan Türk Eximbank, diğer özel bankalar ve Türk müteahhitlerin de, bu girişimin fon sağlayıcılarıyla bir araya getirilmesinin son derece yararlı olacağı ifade ediliyor.

TEN-T Projesindeki yeni demiryolu yatırım planları değerlendirilmeli

Ticaret koridoru inisiyatiflerine katılırken, ülkemizin taşımacılık rotalarının göz önünde bulundurulmasını ön planda tutan 5. Senaryoda, Türkiye'nin fiziksel altyapısını uluslararası standartların teknik özelliklerine uyumlu hale getirmenin önemine değiniliyor. Bu bağlamda Yeni Edirne-KarsDemiryolu Projesi'nin orta koridordaki Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na entegre edilmesi öneriliyor. Ayrıca Kuşak ve Yol'a daha iyi bir entegrasyon için İskenderun Limanı, Mersin Uluslararası Akdeniz Limanı, Çandarlı Limanı, Bandırma Limanı, AsyaPort ve Samsunport gibi limanlarının bağlantısının, ek demiryolu ve karayolu kanallarıyla ve bağlantı yollarıyla arttırılması bekleniyor. Asya'da Kuşak ve Yol odaklı birden fazla Türk Ticaret merkezi kurulması gerekirken, Çin gibi belirgin pazarların dışındaki TTM'lerin yerlerinin, kapsamlı ticaret ve yatırım analizlerine göre belirlenmesi gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN AZERBAYCAN’DAKİ TÜRK DİASPORASI İLE BİR ARAYA GELDİ

TÜRK DİASPORASI BAKÜ'DE BULUŞTU

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAKİ TÜRK DİASPORASI İLE BİR ARAYA GELDİ

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen "DTİK Bakü Buluşması", T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımları ile DEİK/DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında  katıldığı ilk diaspora buluşmasında‘Yurt dışında yaşayan tüm müteşebbislerimizi, Dünya Türk İş Konseyine üye olmaya davet ediyorum' dedi.

Yurt dışında yaşayan Türkler ve Türkiye dostları üzerinden Türk diasporasını güçlendirmeyi hedefleyen Dünya Türk İş Konseyi'nin organize ettiği DTİK Bakü Buluşması Toplantısı, 14 Ekim 2019 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Yurtdışındaki Türk iş dünyası ile kamu ve sivil toplum paydaşları arasında etkileşim, koordinasyon ve network oluşturmayı hedefleyen, ortak ekonomik güç ile Türkiye'nin lobi çalışmalarına katkı sağlama misyonu ile hareket eden DTİK'in Avrasya Bölge Komitesi, Avrasya Bölgesinin önde gelen iş insanlarını, profesyonelleri ve toplum nezdinde kabul görmüş isimlerini bir araya getirdi.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Bahatzade'nin "Biz iki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız, bunun için her fırsatta 'Biz iki devlet, tek milletiz.' dedik, diyoruz. Şimdi tabii yapılacak Türk Konseyi'nde bunu biraz daha geliştiriyoruz, diyoruz ki '6 devlet, tek milletiz'. Azerbaycan'ı olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı da kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Türkistan coğrafyası bizim ata yurdumuz, ana ocağımızdır. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi, kültürü, medeniyeti bir, 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik ve Türkmen kardeşlerimizin de Türkiye'ye aynı nazarla baktıklarını, ülkemizi kendi evleri gibi gördüklerini biliyorum. İnşallah bu toplantımızın aramızdaki muhabbet ve kardeşlik bağlarını daha da perçinleyeceğine inanıyorum" dedi. DEİK ve DTİK'i Bakü buluşması programı dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, DTİK Bakü Buluşması'nın Türk dünyasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasına vesile olmasını istediğini söyledi. Sınırların ve mesafelerin anlamını yitirdiği, dünyanın giderek devasa bir köye dönüştüğü bir dönem yaşandığını belirten Erdoğan, küreselleşmeyle eş zamanlı şekilde bölgesel iş birliğinin, küresel siyaset ve ekonomideki ağırlığının da giderek arttığını vurguladı.

"İş insanlarımız ticari ve ekonomik ilişkilerimizin alperenleridir"

300 milyonluk Türk dünyasının içinde barındırdığı muazzam potansiyeli; ancak bu şekilde tam manasıyla hayata geçirebileceğini ifade eden Erdoğan, "Bu potansiyeli kullanma noktasında 15-20 yıl öncesine göre gerçekten büyük mesafe aldık; ancak iş dünyasının lokomotif rolünü oynamadığı her proje akım ve eksik kalmaya mahkumdur. Çünkü iş insanlarımız ticari ve ekonomik ilişkilerimizin alperenleridir. Siyasi ve kültürel ilişkiler ticari iş birlikleriyle tahkim edildiği, desteklendiği müddetçe krizlere, şoklara karşı direnç kazanır." ifadelerini kullandı. İş dünyasını bir araya getiren çalışmalara büyük önem verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan ikili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırırken diğer taraftan da ortak ulaşım projeleriyle ülkelerimiz arasındaki mesafeleri kısaltıyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlerin rekabet gücünü artıracak çalışmalara öncelik vermeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan müteşebbisleri DTİK'e üye olmaya davet ediyorum"

DEİK bünyesinde kurulan DTİK'in de Türk diasporasının ekonomik ve ticari potansiyelini hayata geçirmeyi amaçlayan bir diğer önemli proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, ekonomik bakımdan kalkınmış ve yaşadıkları ülkenin sisteminde güçlenmiş bir Türk toplumunun anavatana daha çok katkıda bulunacağını ifade etti.  DTİK'in ülkesine ve kökenine bakmadan yurt dışında yaşayan tüm Türkler için referans ve buluşma noktası olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu çatı, anavatan sevgisinin merkeze alındığı, herkesi kucaklayan, kuşatan, hiç kimseyi dışlamayan bir yapıdır. Dünya Türk İş Konseyini, ülkemizdeki diğer Türk dernekleri ve kuruluşlarının rakibi olarak değil, tam tersine onları destekleyen, onlara her türlü istişare fırsatı sunan bir platform olarak görüyoruz. Yurt dışında yaşayan tüm müteşebbislerimizi, Dünya Türk İş Konseyine üye olmaya davet ediyorum" dedi.  Dünya Türk İş Konseyi Başkanı ve yönetiminden de Türklerin yaşadıkları her yere ulaşmalarını, bir temsilciyle de olsa varlık göstermelerini isteyen Erdoğan, "Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin bulundukları ülkelerde bir millet iki devlet şiarıyla hareket ettikleri takdirde aşamayacakları engel yoktur. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar güçlü olursa yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz de o kadar güçlü olur. Aynı şekilde Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da kendini güçlü hissedecek, geleceğine çok daha güvenle bakacaktır. Bunun için farklılıklarımızı ortak paydaların önüne geçirmeden el birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.  

DEİK ve DTİK Başkanı Nail Olpak, Barış Pınarı Harekâtıyla, terör unsurlarına karşı, güvenliğimizin ve sınırlarımızın korunması için mücadele eden Mehmetçiklerimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun diyerek sözlerine başladı. Olpak, "Barış Pınarı harekâtı ile ilgili, bazı çatlak sesler ve hasmane tutumlar olabilir ve bazı olumsuzluklar da yaşayabiliriz. 15 Temmuzdan sonra olmadı mı? Ama, gün, küçük hesapların yapılacağı gün değildir. Gün, birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür. Kasıtlı bir kara propaganda yürütülüyor ve iş dünyası olarak, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan diasporamızın temsilcileri sizlerle, buna karşı durmalıyız. Bunu, sadece devlet yetkililerimizin yapmasını beklemeyelim. Her birimiz, sosyal medyada, basında, radyoda, televizyonda, işyerlerimizde, yurt dışı temaslarımızda, bu konunun yılmaz savunucuları olalım. DEİK olarak, geçen hafta, dünyanın dört bir yanındaki iş dünyası kuruluşlarına, bu harekâtın nedenlerini, hukuki alt yapısını ve barışı sağlamak adına kaçınılmazlığını anlatan yazılar gönderdik. Bu çalışmalarımıza, her alanda devam edeceğiz "dedi.

Azerbaycan'la yakın ilişkilere değinen Olpak, "Azerbaycan bizden ‘'kardeş kömeği''ni esirgemeyecek, biz de her türlü yardım için daima hazır olacağız. Bu kardeşliği nesilden nesle aktarmalı, ‘'bir millet, iki devlet'' sloganını nakış nakış işlemeliyiz" dedi.  Azerbaycan ile ticaret yapıldığı için kardeş olunmadığını, kardeş olunduğu için ticaret yapıldığını aktaran Olpak, "İş dünyası olarak, ekonomik iş birliğimizi artırmak için, daha fazla gayret göstereceğiz.

Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Diasporamız, bizim için önemli bir kazanım. Ülkemiz, diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri. Cumhurbaşkanımızın, bir yurt dışı DTİK programımızda bizimle olması, bunun açık bir göstergesi. Diaspora, eğer iyi değerlendirilebilirse, bir ‘'beyin göçü'' değil, aksine, bir ‘'beyin kazanımı'' olabilir. Çünkü? Diaspora, gurbetçi kavramından ziyade, içinde yaşadığı toplumla birlikte olurken, "diaspora opsiyonu" stratejisiyle, anavatanına da katkı sağlayanlar için asıl anlamını taşıyor" dedi.

"Diasporamızı ve DTİK'i, tüm dünyada daha aktif hale getirelim"

DTİK'in hedefinin siyasi görüşü ve sosyal yaşantısına bakmaksızın, güzel ülkemizi seven ve gelişmesi için çalışan herkesi, bu platformda buluşturulması olduğunu belirten Olpak, "Türk diasporasının, ekonomik, sosyal ve kültürel  kalkınmasına katkı sağlamak. Yani, Malezya'daki bir Türk'le, Hollanda'daki bir Türk nasıl işbirliği yapabilir? Fransa'daki bir Türk'le, Rusya'daki bir Türk, sosyal veya kültürel olarak, nasıl iş birliği yapabilir? Avustralya'daki bir Türk'le Nijerya'daki bir Türk, sportif veya akademik olarak nasıl iş birliği yapabilir? Amacımız, bunun altyapısını, platformunu hazırlamak ve desteklemek. Bu noktada, Sayın İlham Aliyev'in dile getirdiği gibi, "bir milletin iki diasporası olmaz". Gelin, öncelikle Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, hep beraber, DTİK'te daha güçlü olalım ve diasporamızı ve DTİK'i, tüm dünyada daha aktif hale getirelim" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması toplantısında Küresel Kamu Diplomasisinde Türk Diasporası oturumu,  Dünya Türk İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Rona Yırcalı Moderatörlüğünde, Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Tiflis Büyükelçisi Ceren Yazgan ve Nur-Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın katılımları ile gerçekleştirildi. "Bir Milletin İki Diasporası Olmaz" oturumu ise, DTİK Yürütme Kurulu Üyesi Halim Mete Moderatörlüğünde, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Şamil Ayrım ve Doç. Dr. Telman Nusretoğlu'nun katılımları ile gerçekleştirildi.

 

BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA

DEAR OUR DISTINGUISHED COUNTERPART,

On behalf of Foreign Economic Relations Board of Turkey, this letter addresses to your kind attention about the explanation of Turkey's most recent peace operation in Northern Syria. 

Turkey is firmly committed to fighting against terrorism originating from Syria. We are a committed member of the Global Coalition against DEASH and Turkey is the only country to put a chest-to-chest combat against DEASH with boots on the ground.  Turkey has already conducted two major counter-terrorism operations (Euphrates Shield and Olive Branch) in northwest Syria. Threat of terrorism originating from Syria and targeting our borders is not limited to DEASH.  During the last two years, especially from the east of River Euphrates, we have been exposed to more than hundred cases of attacks or hostile acts by PYD/YPG, the Syrian offshoot of PKK which is designated as a terrorist organization by the EU and NATO. PYD/YPG has perpetrated terrorist attacks also within Syria and against Syrians and Northwest Syria is a particular case in point. More than 200 cases of attacks and killing or wounding of scores of civilians took place while PYD/YPG-affiliated elements assumed responsibility in these cases without hesitation. Turkey's expectations and sensitivities regarding the PYD/YPG threat were repeatedly shared with our Allies. It is obvious that, Turkey could no longer tolerate the presence of terrorists at our borders. Turkey is compelled to take our destiny into our hands. That is why "Operation Peace Spring"is launched.

The main objectives of this operation will be to ensure Turkey's border security, neutralize terrorists in the region and save Syrians from the oppression and cruelty of these terrorists.  The operation will be carried out on the basis of international law, in accordance with the right of self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter and the relevant Security Council resolutions. Turkey notified UN Secretary General, President of the UN Security Council and NATO Secretary General of the start of this operation and intends to continue the operation until all terrorists have been wiped out of the region, our border security has been ensured, and local Syrians have been liberated from the tyranny of PYD/YPG as well as the DEASH threat. The operation also aims to facilitate safe and voluntary returns of displaced Syrians since Turkey has no plans whatsoever to modify the demographic structure in the operation area. It is the other way around the operation will give a chance to at least one million displaced Syrians, including Kurds, Arabs, and Christians alike, to return to their ancestors' lands after having been subject to ethnic cleansing by PYD/YPG.

Turkey's counter-terrorism efforts in Syria will contribute to the territorial integrity and unity of Syria by disrupting separatist agendas. The issue of foreign terrorist fighters can be effectively dealt with only by collective action by the international community. Protection of civilians and civilian infrastructure is our top priority and since the beginning, Turkey has always been at the forefront of the efforts to combat DEASH and all other radical actors.  

As a final conclusion, on behalf of Foreign Economic Relations Board of Turkey, we would like to have your kind attention towards the manipulated disinformation regarding the current operation on the ground causes only the escalation of polarization and radicalization of all actors in Syria. When you follow the current situation from different communication channels, we kindly request you to consider official statements from the Turkish government. Turkey is going to make sure that the current operation will have no harmful impact on Turkey's rebalancing process of its economy and its economic development. We also believe that this operation will bring peace, stability and prosperity to the region and to all over the world.

Kind regards,

Nail OLPAK

President

TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ı resmi ziyareti kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonunda, Türk iş dünyası heyetinin katılımları ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye-Sırbistan İş Forumu gerçekleştirildi. 120'den fazla Türk iş insanı Sırbistan'daki fırsatları keşfederken, ülkedeki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140'ıncı yılında gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, DEİK Başkanı Nail Olpak, Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez, DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül ve iki ülkenin iş insanlarının katılımları ile 7 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerine ise yaklaşık 270 Türk ve Sırp iş insanı katıldı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş forumunun açılış konuşmasında, "Konsey mekanizması ile gündemimizdeki konuları ele alıyor, karara bağlıyor ve hepsinden önemlisi aldığımız kararların sonuçlarını değerlendirme fırsatı yakalıyoruz. Bunun yanında iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon, kara ulaştırması karma komisyonu gibi ortak mekanizmalar oluşturduk. Sırbistan'da Sırp-Türk İş Derneği'nin kurulmasını destekledik" dedi. Bir yerde niyet varsa, inanç varsa imkânın da muhakkak bulunduğunu belirten Erdoğan, "Azim ve kararlılık olduğu müddetçe hiçbir engel aşılamayacak kadar büyük değildir. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında çok güçlü bir irade olduğunu biliyoruz. İki ülke olarak, iş birliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşmil etmek istiyoruz. Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması'nı her iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geçtiğimiz yıl revize ettik. Anlaşma, geçen haziran ayında yürürlüğe girdi. Bu anlaşma ile mal ticaretinin yanı sıra telekomünikasyon, finans, ulaştırma ve elektronik, tarım gibi alanlarda ikili ticaretin ivme kazanmasını bekliyoruz. STA'nın imzalandığı 2010 yılından bu yana ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı. 2018 yılında ise ticaret hacmimiz ivme yaparak 1.2 milyar seviyesini yakaladı. 2019 yılının ilk 8 ayında ise bu rakam 819 milyon dolara ulaştı.  Bu sene geçen seneki rekorumuzun üzerine çıkacağına inanıyorum. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra da 5 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Sırbistan, yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor"

Ticaret hacmi hedefinin yakalanabilmesi için özellikle iş insanlarına önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, "Biz üzerimize düşeni her iki ülkenin cumhurbaşkanı olarak yapmaya hazırız. Siz iş insanlarımızdan da gereken çabayı göstermesini bekliyoruz" dedi. Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri verimli bir şekilde tamamladıklarını ve çeşitli alanlarda 9 anlaşma imzalandığını anımsatan Erdoğan, Sırbistan'ın Balkanlar'ın tam merkezindeki stratejik konumuyla, iş ortamıyla, uygun ve nitelikli iş gücüyle, teşviklerle yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi.

2015 yılı itibarıyla 130 olan Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firması sayısının 800'ü geçtiğini söyleyen Erdoğan, Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımlarının, 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini geliştirebileceği alanlardan en önemlisinin de turizm olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 2018 yılında Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 53 artış göstererek rekor kırdığını ve 225 bin Sırp turisti ağırladıklarını bildirdi. Türkiye'den de 97 binin üzerinde turistin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, bu sayının bu yıl daha da artacağını kaydetti. Erdoğan, "Sırbistan ile sahip olduğumuz vizyon birliği, bölge için büyük bir fırsattır. Gelin Sırbistan ile ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. Bizler, iki ülkenin cumhurbaşkanı ve hükümetleri olarak siz iş insanlarımızın, girişimcilerimizin her daim yanındayız. Her iki ülkenin iş insanlarından, iş birliği içinde iki ülkenin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılacak projeler geliştirmenizi bekliyoruz" dedi.

Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün modern Türkiye'nin kurucusu ve Karacevic'in de yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Atatürk'ün Sırpça bildiğini, Balkan halklarının sorunlarını görüp anladığını ve ilişkilerin iyi niyete muhtaç olduğunu anladığını belirten Vucic, bunun 100 yıl sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştıklarını söyledi. Vucic, "Sırbistan-Türkiye ilişkilerini nasıl ileriye taşıyabiliriz? Bunun için çabalıyoruz" dedi. Erdoğan'ın 2017'de Sırbistan ziyareti ile ülkesinde pek çok değişimi getirdiğini belirten Vucic, yeni Novi Pazar - Tutin otoyolunun açılacağını söyledi. Birkaç yıl sonra çok farklı bir Sırbistan görüleceğini aktaran Vucic, Türk yatırımcılara müteşekkir olduğunu ve Türk yatırımcılarını Sırbistan'a, Sırp yatırımcılarını da Türkiye'ye davet ettiğini söyledi. Erdoğan'ın Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasını 3 bin 500'den 11 bin 500'e çıkardığını belirten Vucic, "Erdoğan'ın Türkiye'nin gelişmesine ne kadar adandığını görüyoruz. Böyle bir gelişimi Avrupa'da görmedik" dedi. İlerleme kaydettikçe ihtiyaç ve taleplerin de arttığını söyleyen Vucic, "Bundan korkmamalıyız.  Bu durumun azimle üzerine gitmeliyiz. İnanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan ve Tanju Bilgiç de biliyorlar ki Sırbistan'daki her bir Türk yatırımcının elini sıktım, bütün Türk yatırımcıları şahsen tanıyorum. Her zaman Türk yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz. İstihdam da bizim için çok önemli. Sırp iş insanlarını da Türkiye'de yatırıma davet ediyorum. Sırbistan'da spa turizmi için çok güzel imkânlar mevcut; ancak Türkiye'deki jeotermal tesisler kadar ileri düzeyde değiller. Biz de spa turizmini özelleştirmek istiyoruz. Türkleri bu alanlarda da yatırıma davet ediyorum, karşılığını da alacaklarına eminim.  Yatırımlarınız sayesinde Sırbistan'da otoyolsuz yer kalmayacak. Türk yatırımlarının değerinin farkındayız. Bize desteğe devam ediniz. Yapay zekâ, robot, savunma teknolojileri sektörlerinde her iki ülke de büyük potansiyele sahip; bu alanlarda da iş birlikleri yapabiliriz.  Sırbistan'a bu kadar yakınlık duyduğunuz için teşekkür ediyorum. Sırbistan'ın en ücra köşelerine yatırım yapıyorsunuz, bu da bize duyduğunuz güven ve saygıyı gösteriyor.  Yaşasın Sırbistan-Türkiye dostluğu" dedi.

Olpak: "Sırbistan iş dünyasının da Türkiye'ye yatırım yapmasını bekliyoruz"

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Bugün, bu salonda bulunan iki ülke iş insanıyla amacımızı net olarak biliyoruz. Hem, dostluk ilişkilerimizi güçlendireceğiz hem de ekonomik ilişkilerimizi geliştireceğiz" dedi. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda yüzde 72 artarak 1,2 milyar dolara yükseldiğini belirten Olpak, ticaret hacminin bu yıl da artarak devam ettiğini vurguladı ve iki ülke arasındaki 5 milyar dolar hedef için yeterli seviyede olunmadığını söyledi. Sırbistan'daki 800 Türk firmasının toplam 200 milyon dolara ulaşan yatırımlarının ise, memnuniyet verici olduğunu belirten Olpak, "Elbette, Sırbistan İş dünyasının da Türkiye'ye yatırım yapmasını bekliyoruz" dedi.

"Çalışma vizeleri kolaylaştırılmalı"

2018 yılında Belgrad'da gerçekleştirilen temasların sonrasında revize STA anlaşmasının yürürlüğe girmesini iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Olpak, "Bunun bir sonucu olarak, Tohumculuk ve AR-GE konusunda iş birliği yapılabileceğimizi görüyoruz. Sırbistan'da, imalat sanayinin yanı sıra, inşaat ve gayrimenkul sektöründe de fırsatlar olduğunu görüyoruz. Bu noktada, müteahhitlerimizin daha fazla iş yapabilmeleri için, prosedürlerin ve işçi giriş çıkış süreçlerinin kolaylaştırılması önemlidir" dedi. Sırbistan'da Türkçe bilen ara eleman ihtiyacı sebebiyle çalışma vizelerinin kolaylaştırılması ve Türkçe eğitim veren kurumların arttırılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Olpak, "Türkiye'den Sırbistan'a ilaç ihracatı, bir başka başlık olup, bunu sağlamak için, iki ülke kurumlarının atacağı adımlar önemlidir. İki ülke arasında ortak sanayi bölgesi kurulması da üzerinde çalışılabilecek bir başka başlıktır" dedi.

Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez ise, özellikle Saray Bosna – Belgrad otoyolu için teşekkür ederek konuşmasına başladı.  250'nin üzerinde iş insanının bu salonda olmasının iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu gösterdiğini belirten Cadez, 2017 yılının Ekim ayından bu yana 800 binden fazla ekonomik alışveriş yapıldığını söyledi. 1 Haziran'da gümrüksüz gıda protokolünün yürürlüğe girdiğini belirten Cadez, 2018 yılından bugüne 213 şirketin Sırbistan'a geldiğini söyledi. Sırbistan'da 10'dan fazla Türk fabrikasının inşa edildiğini vurgulayan Cadez, "Sırbistan ekonomisi için Türkiye pazarı fırsatlara sahip. İhracatımızı artırmak istiyoruz. Sizlerden destek rica ediyorum. Bu foruma katılan Sırp şirketleri daha çok ihracat şirketi. Türkiye piyasasına girmek istiyorlar. Biz de yatırımcılara yardımcı olmak için buradayız" dedi. Belgrad'a yakın 16 serbest ticaret bölgesi olacağına değinen Cadez, "Tüm koşullar ve siyasi irade var ve önümüzde engel yok" dedi.

NAİL OLPAK: “DEĞİŞİM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın üç yıllık yol haritası ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl açıklanan YEP'te hedeflenen; 2019 yılı enflasyonun yüzde 12 olarak beklenenden daha olumlu öngörülmesi, cari açıkla mücadelede elde edilen önemli başarı ve yılsonu için makul bir pozitif büyüme beklentisi, bir yıl gibi kısa sürede doğru adımlarla doğru eylemlerinin hayata geçirildiğini gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı YEP'in 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık yol haritası,yaşadığımız sıkıntılı dönemi az hasarla kapatıp, "Değişim Başlıyor" temasıyla finansal istikrarı sağlayarak sürdürülebilir bir büyümeye odaklandığımızın göstergesi.

Önümüzdeki üç yılı kapsayan plana baktığımızda;

- İthal ara malların yerlileştirilmesi, Turizm Strateji belgesi, Yatırım-Teşvik-Vergi Uygulamalarında Cari Denge Önceliği, İhracat Ana Planı, Lojistik Master Planı gibi politika ve tedbirlerle, Cari dengenin makul bir seviyede tutularak ve 2022'de sıfıra indirmeyi hedeflenmesi,

- Kamu Maliyesi'nde vergi reformu, vergi denetimlerinde etkinliğin artırılması ve bütçe açığının milli gelir oranında yüzde 3 üst limit konulması,

- Ölçülü Sektör Odaklı Kredi Politikası, Sanayi Strateji Belgesi, Varlık Fonu Yatırım Stratejisi, Yargı Reformu, Ulusal Verimlilik Planı, Şirket Büyümesini ZorlaştıranDüzenlemelerin Revizesi, Kalkınma Planı Uyumlu Sektör Önceliklendirmesi gibi politika ve tedbirlerle, yıllık yüzde 5 sürdürülebilir büyüme hedeflenmesi,

- Kritik Sektörlerin Canlandırılması, Genç ve Kadınlar İçin Meslek Edindirme ve Girişimcilik Programları, İstihdam Teşviklerinde Revizyonlar, Büyümenin İstihdama Pozitif Etkisi ve 2023 Eğitim Vizyonu gibi politika ve tedbirlerle, işsizlik oranını tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflenmesi,

Gibi başlıklar, açıklanan yol haritasının için daha odaklı ve tüm ilgili yapılarla kolektif bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte, değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz.

Biz de DEİK olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da,yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetleriyle ülkemizi tüm dünyada temsil etmeye, üyelerimiz için sağladığımız avantajlarla daha fazla firmamızı yurt dışı pazarlarla buluşturmaya, değişim için tüm gücümüzle daha fazla sahada olmaya devam edeceğiz."

TÜRK DİASPORASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ NEW YORK’TA BİR ARAYA GELDİ

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen "New York Diaspora Buluşması" Toplantısı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet ve Doktor Mehmet Öz'ün katılımları ile DEİK ve DTİK Başkanı Nail Olpak ile DTİK Amerika Bölge Komite Başkanı Ömer Er'in ev sahipliğinde 25 Eylül 2019 tarihinde New York'ta gerçekleştirildi.

Yurt dışında yaşayan Türkler ve Türkiye dostları üzerinden Türk diasporasını güçlendirmeyi hedefleyen Dünya Türk İş Konseyi'nin organize ettiği Türk Diasporası Buluşması, bu yıl 25 Eylül'de New York'ta düzenlendi. Yurtdışındaki Türk iş dünyası ile kamu ve sivil toplum paydaşları arasında etkileşim, koordinasyon ve network oluşturmayı hedefleyen, oluşacak ortak ekonomik güç ile Türkiye'nin lobi çalışmalarına katkı sağlama misyonu ile hareket eden DTİK'in Amerika Bölge Komitesi, Türk Amerikan toplumunun önde gelen iş insanlarını, profesyonelleri ve toplum nezdinde kabul görmüş isimlerini bir araya getirdi.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, önümüzdeki 100 yılın siyasi ve ekonomik olaylarının şekillendiği bir dönemde New York Diaspora Buluşması toplantısının çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye-Amerika ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşımak için 100 milyar dolar projesinin kazan-kazan çerçevesi içerisinde müzakere edildiğini belirten Albayrak, "Nitelikli insan kaynağının en üst düzeyde olduğu Amerika'daki sizlerin, bugün, içerisinden geçtiğimiz dönemi doğru okuması ve bu okumayı yaşadığımız cemiyetlerde, iş dünyasında, Sivil Toplum Kuruluşları'nda doğru ilişki ile yönetmesi Türkiye için çok hayatidir. Sizler, iletişim anlamında örgütler üzerinden yapılan müthiş bir dezenformasyona maruz kaldığımız bu dönemde, birbirimize kenetlenerek mikro düzeyde çok önemli bir yük yüklenmek durumundasınız" dedi. Sesin ancak yığınların haykırdığı zaman gür çıktığını ifade eden Albayrak, "Sizler bu zor süreçte Türkiye'nin kıymetli ve önemli elçilerisiniz. Önümüzdeki dönemde DEİK özelinde, sadece Amerika değil tüm dünyada bu ve benzeri organizasyonların aynı amaca koşarak bizi birleştiren unsur olarak, Türkiye merkezli ruh ve amaç birliği ile düzenlenmesi gerekiyor. sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan bu ve benzeri organizasyonların sayısının artması ve organizasyonları STK'larımızla, Türkiye ile koordineli bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Bu organizasyonlar STK'larımıza, derneklerimize alternatif değil; bunlarla bir bütün içerisinde koordinasyon ile gerçekleşen hususlar. Bizler de sizlere sonuna kadar destek olarak, bu senkronizasyonun daha ileriye taşınması açısından her daim yanınızda, arkanızda olacağız" dedi.

"Bayrağımızı daha da yukarılara taşımamız lazım"

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay ise, yurt dışında yaşayan Türk iş insanlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Türk diasporasının, Türkiye'nin etkin bir şekilde tanıtım ve lobi faaliyetlerinde bulunabilmesi için çok önemli bir rol oynamasını önümüzdeki dönemde sağlamalıyız. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yurt dışındaki derneklerimizin kurulup birbirleri arasında kavga etmeye başlaması ve bu sebeple gereken iş birliğini kuramıyor olmamız" dedi.  Diğer ülkelerin diasporalarının ne kadar etkili olduğunun bilindiğini vurgulayan Turagay, diasporaların her konuda karar alma mekanizmasında yer alabildiğini söyleyerek, "Ancak, maalesef biz bunu başaramıyoruz. Sizler çok değerlisiniz ve her zaman Bakanlığımız, hükümetimiz ve DEİK ile sizlerin yanındayız. Bizim tek bir bayrağımız var, o bayrağı bir araya gelerek çok daha yukarılara taşımamız lazım" dedi.

"DTİK, Özel Amaçlı Bir İş Konseyi"

DEİK ve DTİK hakkında bilgi veren DEİK ve DTİK Başkanı Nail Olpak, "DEİK'in 34 yıllık bir tarihi var. DTİK Dünya Türk İş Konseyi'ne baktığımız zaman ise 2007 yani 12 yıl önce kurduğumuz özel amaçlı bir iş konseyimiz" dedi. Diasporayla ilgili Dışişleri Bakanlığı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar, TASC gibi çok farklı kurumların çalışmaları olduğuna dikkat çeken Olpak, "Dünya Türk İş Konseyimiz dünya üzerinde 6 bölge üzerinden yapılanmasını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu bölgeyi biz Amerika bölgesi olarak ifade ediyoruz. Üyelerimizle beraber, sizlerle beraber hareket ediyoruz. Üyelerimiz sadece iş insanları değil, bizi bu coğrafyalarda gururla temsil eden sanatçılarımız, sporcularımız, akademisyenlerimiz ve sivil toplum yapılanmalarımız ya da farklı platformlarımız. Onların her birisi bulundukları yerlerde çok değerli" açıklamasını yaptı.

DTİK ile network imkanı sunuluyor

DTİK'in verdiği destekten söz eden Olpak, "Dünya Türk İş Konseyi tüm dünyada faaliyetlerini sürdürüyor. Diaspora kültürünün temel noktalarını çokça konuşmaya gayret ediyoruz. Hedefimizde de olayın siyasi görüşü, sosyal yaşantısı gibi detaylarına girmeksizin, bizim o güzel ülkemizi, milletimizi seven, oraya sevdalı olan herkesi bir arada buluşturduğumuz bir yapılanma olması. Temel yapımızın altında bu yatıyor.  İkincisi, diasporanın ekonomik, sosyal, kültürel olarak daha fazla gelişimine biz nasıl katkı sağlayabiliriz? DEİK'in 146 İş Konseyi'nin elde etmiş olduğu networku, sizlerin sadece bulunduğunuz coğrafyalarda değil de onun haricindeki coğrafyaların içerisinde de sağlamaya çalışıyoruz" dedi. ABD'deki bir iş insanıyla, Endonezya'daki bir iş insanının veya Fransa'daki bir akademisyenle Nepal'deki bir akademisyenin nasıl bir iş ilişkisi içerisine girebileceği konusunda DTİK'in bunu sağlayabileceğini belirten Olpak, "DEİK'in altyapısı,146 İş Konseyi ile dünyada bugün en değerli şeyin bilgi olduğunu düşündüğümüzde buna sahip. Sizlere bu imkânı daha fazla sunma hedefi içerisindeyiz. Bu ve benzeri etkinliklerle bu faaliyetlerimizi anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DTİK, Güney Amerika'daki faaliyetlerine hız verecek

DTİK'in, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Türk kökenli insanların, tek bir platformda bir araya getirdiğini söyleyen DTİK ABD Başkanı Ömer Er, "DTİK Amerika Bölge Komitesi olarak Kanada'dan Arjantin'e kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan bir faaliyet alanımız bulunmakta. Bugüne kadar Kanada, ABD ve Meksika'da yani kısacası Kuzey Amerika'da yaşayan insanımıza temas ederek çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde sosyal ve ekonomik birçok alandaki benzerliklerini de bir avantaj olarak gördüğümüz Güney Amerika ülkelerinde de faaliyetlerimize hız verme kararı aldık. Sadece ekonomik perspektiften baktığımızda dahi global ölçekte G20 potasına girebilecek yaklaşık beş eyaletin yer aldığı, bunun ötesinde her bir şehrin dünya ekonomisine yön verecek ölçekte olduğu ve ekonomik güçlerinin yanı sıra her bir bölgenin federal düzeyde eşit söz sahibi olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu sebeple de toplumumuzun problemlerinin yerelde çözülebileceğine inanıyoruz. Sivil toplum faaliyetlerine katılımın önemini ABD'de yaşayan Türkler olarak yakından biliyoruz. Yaşadığımız ülkelerin kanun ve kurallarının izin verdiği çerçevede toplumsal faaliyetlerin birer parçası olmamız bizleri aslında bir nevi kültür elçisi yapıyor. Yani günümüzde son derece önem kazanan vatandaşlar arası diplomasiyi icra ettiğimiz anlamına gelmektedir ki bu da DEİK'in ticari diplomasi olarak nitelendirdiği misyonununu tamamlayıcısı bir faaliyet anlamı taşıyor. Bu anlam bütünlüğünün teğmininde DEİK-DTİK Başkanımız Sayın Nail Olpak'ın öncülüğü ve DEİK Genel Sekreterliğimizin tüm kadrosuyla geceli gündüzlü çalışmaları bizlerin işini çok daha kolaylaştırıyor. Yakın zamanda DTİK ailesine katılmayı kabul eden Nobel ödüllü bilim insanımız Sayın Aziz Sancar ve bugün bizimle birlikte olan saygın Türk doktor Mehmet Öz'ün de isimlerini buradan bir kez daha anmak isterim. Her birinin ve her birinizin desteği bizler için çok anlamlı" dedi.

Üç oturumlu DTİK Paneli

Üç ayrı oturumdan oluşan DTİK panelinde bu yıl, "İlham Verenler" başlığı altında başarı hikayesini ve DTİK'in ABD'deki Türkler açısından üstlendiği önemli rolü Indy Eleven'ın sahibi Ersal Özdemir anlatıldı. Türkiye ve Azerbaycan'da, Amerikalı şirketlere yatırım anlamında yol gösteren LB International Solutions Başkanı Lydia Borland'ın modere ettiği ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in panelist olduğu ilk oturumun başlığı "Diaspora Kültürünü Oluşturmak" oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, kendi hayat hikayesine değinerek çok küçük yaşta gittiği İngiltere'de bir çocuk olarak yaşadıklarını anlattı. Tek başına mücadele etmek yerine birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Yanlış Türkiye algısının yıkılması için beraberce çaba sarfedilmesi gerektiğini kaydetti.

Diasporanın ne olduğu ve ABD'deki Türklerin avantajları üzerinde düşüncelerini paylaşan Borland ve Aybet'in ardından Breeding Henry Baysan PC adlı hukuk şirketinin çevre hukuku ödüllü ortağı Mehmet Baysan ile ünlü Türk Doktor Mehmet Öz Türk Diasporasının ekonomik kalkınmasını sağlayacak fikir ve önerilerini paylaştı. Oturum esnasında Türk diasporasının ABD'deki geliştirilmesi ile alakalı konular tartışıldı. Dr. Öz, hem kendi tecrübelerini paylaştı hem de DTİK ile neler yapabileceğine değindi. Bu çalışma içerisinde ABD'de bulunan insanların pozisyonlarını devam ettirmeleri ve başkalarını da teşvik etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Türk diasporasının ne kadar geniş yelpazeden olduğunu ve ABD'ye ne kadar renk katabilecegini anlattı. Toplumda önde gelen her Türk'ün diğerlerine mentorluk yapması gerektiğinin önemini vurguladı. Amerika'nın motiflerinin göçmenlikle kuvvetlendiğini ve Türkler'in yerinin de vazgeçilmez olduğunu söyledi.Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise üçüncü ve son panelin açılışını gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü DTİK Amerika Bölge Komitesi Üyesi Derya Taşkın'ın gerçekleştireceği panelde, Türk dostu dernek temsilcilerinden Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş Başkanı Günay Evinch, Türk Miras Örgütü (THO) Başkanı Ali Çınar; ABD kurum faaliyetlerinden bahsederek, DTİK ile  hangi iş birliklerini yapabileceklerine ve DEİK İş Konseylerinin sahip olduğu geniş üye ağının  kurumlarına ve ABD'deki Türk toplumuna ne çeşit avantajlar sağlayabileceğine dair düşüncelerini aktardı.

DEİK, ‘YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2019’ RAPORUNU AÇIKLADI

DEİK, ‘Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019' raporunu açıkladı.

Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcı için İngiltere cazibesini koruyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bain & Company iş birliği ile hazırlanan "Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019" raporu açıklandı. Bu yıl 4.'sü yayımlanan ve Türk iş dünyasının önde gelen 500 şirketinin bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tutan endekste bir önceki yıl olduğu gibi yüksek gelirli ülkeler kategorisinde, Türk iş dünyası için yurt dışındaki yatırımlarda en cazip ülke İngiltere olurken, orta gelirli ülkeler arasında Rusya, düşük gelirli ülkeler kategorisinde ise Azerbaycan ilk sırayı aldı. Endeksten elde edilen verilere göre, Türk yatırımcıların 2018 yılında yurt dışındaki yatırımlarının büyüklüğü ise yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.

DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi ile Bain&Company ortaklığıyla bu yıl 4.'sü hazırlanan ‘Yurt Dışı Yatırımlar Endeksi" raporu, Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlara artan ilgisini çarpıcı sonuçlarla ortaya koydu. Yurt Dışı Yatırım Endeksi, yatırım coğrafyalarının risk ve potansiyelini, Türk yatırımcılar için sektörlerden bağımsız genel bir değerlendirme ile mercek altına aldı. Endeks raporundan öne çıkan bulgularda, özellikle son yıllarda yavaşlama eğilimine giren küresel yatırım akışları göze çarparken, Türkiye'nin yurt dışı yatırımlarının yıllık para akımı ise yakın dönemde azalma eğilimindeyken, 2018 yılında artış gösterdi.

Olpak: "Türk iş dünyasının yurt dışındaki 2018 yılı yatırım miktarı 6 milyar dolara yaklaştı"

Son 20 yılda Türkiye'nin dış yatırım miktarının 10 katına yükseldiğini belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, "Yurt Dışı Yatırım Endeksi çalışmamız diğer yabancı yatırım endekslerinden farkı; Türk şirketlerinin önceliklerini, motivasyonlarını ve kaygılarını yansıtması. Bu alt yapıyı esas alarak, şirketlerimizin yurt dışında yatırım kararı almasına yardımcı olmak için Türk şirketlerinin perspektifiyle, ülkemize has dönemsel bir endeks hazırladık. Endeksimizi hazırlarken ülkeleri, Dünya Bankası'nın gelir kategorizasyonuna göre, yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeler olarak ayrı ayrı ele aldık. Bununla da yetinmedik, aynı zamanda raporumuz, kıta ve ülke yıllık yatırım görünümlerini de içeriyor. Bu yılki endeksimize göre, Birleşik Krallık, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcılar için geçen yıl olduğu gibi, hala önemli bir cazibe merkezi. Dünya ticaretinin yavaşladığı ve küresel ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde, bizim uluslararası yatırımlarımızın da daralması gayet normal. Ancak buna rağmen, 2018 yılında Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarının toplam büyüklüğünün 6 milyar dolar seviyesine yaklaştığını gözlemledik. Eskiden sermaye kaçışı olarak görülen yurt dışı yatırımlar, artık küresel ölçekte ve oyun kurucu şirketlere sahip olma yolunda ilerleyen ülkemiz açısından hayati bir önem taşıyor. Şirketlerimizin küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin yapısal sorunu olan cari açığın azaltılması, know-how transferi ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yurt dışı yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

DEİK'in Türk iş dünyası için küresel bir misyon taşıdığını ifade eden Olpak, "Cumhurbaşkanımızın 2018 genel kurulumuzda belirttiği gibi; DEİK olarak, Türk iş dünyasına yeni ufuklar açacak, yol ve istikamet çizecek stratejik çalışmalara da imza atıyoruz. Dün de "Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar" raporumuzu açıkladık. Raporumuzda Brexit'in Birleşik Krallık, AB ve Türkiye için siyasi ve ekonomik etkilerini detaylıca ele aldık. Endeksimizin sonuçlarına göre, yatırımcılarımız için en cazip ülke olması açısından bu çalışmamızı da çok anlamlı buluyorum.

Önümüzdeki ay, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi'' ile ilgili olarak, Türkiye'nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif senaryoları kapsayan bir çalışmamızı Lojistik İş Konseyimiz ve Türk-Çin İş Konseyimizle birlikte kamuoyuna sunacağız. Ticaret Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkeler; Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika'ya daha odaklı bir şekilde yöneldik. Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi artırmak üzere, hem Pazar Rehberleri hazırlıyor, hem de paydaşlarımızla bir araya gelerek, eylem planımızı kapsamlı bir biçimde oluşturuyoruz. Aynı zamanda gittiğimiz ülkelerde gerçekleştirdiğimiz İş Forumlarının ve heyet ziyaretlerinin sonuç ve analizlerini tek tek rapor haline getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Yurt dışı yatırımlarda öne çıkan ülkelerin 18'i Avrupa'dan

DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Karaise dönemsel olarak Türk yatırımları incelendiğinde Avrupa'nın Türkiye açısından gerek yatırım kaynağı gerekse yatırım adresi olmayı sürdürdüğüne değinerek, "Endekste öne çıkan yatırım ülkelerinin 18 tanesi Avrupa'da yer alıyor. Doğu Avrupa ülkelerinin yatırım adresi olarak son yıllardaki pozisyonunu koruması da dikkat çekici bir diğer bulgu. Bölge, gerek Türkiye'den gerek dünyadan özellikle imalat operasyonlarına dönük önemli miktarda yatırım çekiyor. Doğu Avrupa Bölgesi'nin, 2018 yılında gerçekleşen Türk yatırımlarının işlem bazında %32'sini kendine çektiğini görüyoruz. En önemli verilerden de biri ise; geçtiğimiz yılın birincisi İngiltere'nin, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcılar için halen cazibesini koruması olarak göze çarpıyor. Orta gelirli ülkelerde en tepede Rusya yer alırken, düşük gelirli ülkeler kategorisinde de en fazla yatırım yapılan ülke olarak Azerbaycan ilk sırayı alıyor. İngiltere ve Sırbistan, Türk şirketlerinin 2018 yılında tespit edilen dış yatırımlarının işlem bazında %24'nü aldı. Elde ettiğimiz verilere göre 2018 yılında Türk dış yatırımlarının %40'ı Rusya ve Portekiz'de gerçekleşti. Asya Pasifik Bölgesi de her geçen sene ağırlığını arttırıyor. Bölge, 2017 yılında toplam 4 ülke ile endekste yer bulurken, 2018 yılında 8, bu yıl ise 10 ülkeyle ön plana çıkıyor. Hükümetimizin yıl içinde açıkladığı ‘Yeniden Asya' stratejisinin, yeni dönemde iş dünyamızda da belirginleşeceği görülüyor. Afrika ülkeleri de, özellikle fırsat odaklı yaklaşımları olan Türk şirketleri için her zaman değerlendirilen bir bölge olsa da, geçtiğimiz yıl Türk yatırımcılarının Afrika'daki ticari aktivitesinin, reel yatırımlardan daha önde gittiğini gözlemledik. Yatırımcı algısı anketimizde,  Çin merkezli geliştirilen Kuşak ve Yol girişiminin etkilerini de değerlendirmeye çalıştık. Katılımcıların %50'sinden fazlası, Kuşak ve Yol projesinin henüz somut bir etkisinin olmadığı, ancak uzun vadede ise görünümü olumlu yönde etkilediği konusunda hemfikir oldular." dedi.

Türk yatırımcıların iştahı yüksek

Endeksin hazırlanmasında kullanılan yaklaşık 500 Türk şirketin katıldığı Yatırımcı Algı Anketi'nde Türk yatırımcıların, yatırım iştahının yüksek olduğu gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl %40 seviyesinde olan yüksek yatırım iştahlı katılımcı oranı, bu sene %50 seviyesine yükseldi. Gelişmesi beklenen ülkelere yatırım yapmayı düşünen katılımcılar, en yüksek yatırım iştahına sahip grup olarak öne çıkıyor. Yatırım yapılan pazarlara olan güvene bakıldığında, bir önceki yıla göre çarpıcı değişiklikler göze çarpıyor. Geçen sene yüksek gelirli, orta ve düşük gelirli kategorilerin hepsi için %50 seviyelerinde olan güven oranı bu sene önemli ölçüde düşerek, yüksek gelirli ülkelerde %15, orta gelirli ülkelerde %13, düşük gelirli ülkelerde ise %20 olarak gerçekleşti.

UNCTAD Dünya Yatırım Raporu verilerine göre 2018 yılında dünya çapında gerçekleşen toplam doğrudan yabancı yatırım %13 azalarak 1,3 trilyon dolara geriledi. İki yıldır devam eden azalış 2018 yılında da devam etti. Özellikle ABD menşeili çok uluslu şirketlerin ilk iki çeyrekteki yurt dışı kazançlarını 2017 sonunda gerçekleşen vergi düzenlemeleri takiben ülkeye geri çekmesi küresel yatırım akımlarının azalmasında önemli rol oynadığı görülüyor.

Yatırımcıların gözdesi Asya Pasifik Bölgesi

Yabancı yatırımcıların bir numaralı adresi Asya Pasifik bölgesi, geçtiğimiz yıl çektiği yatırımları %4 oranında arttırdı. Özellikle Çin'e yönelen yatırımlar 138 milyar ABD doları ile tüm zamanların zirvesine ulaşırken, Çin haricinde Güneydoğu Asya ülkelerine toplam 150 milyar dolar yatırım yapıldı. Türk yatırımcılarının bölgedeki yatırımları ise 2017 yılında toplam işlem büyüklüğü 353 milyon doları bulurken, 2018 yılındaki yatırımların büyüklüğü yaklaşık 1.2 milyar dolara ulaştı. Malezya miktar olarak bölgede en fazla Türk yatırımı alan ülke olurken, Hindistan ise işlem bazında bölgede en fazla Türk yatırımını çeken ülke oldu.

Afrika'daki ticari aktivite, yatırımların bir adım önünde

Türk yatırımcılar tarafından Afrika ve Orta Doğu bölgesinde, 2017 yılında 17 (4'ü birleşme ve satın alma) yatırım yapılırken, 2018 yılında 9 (1 adet birleşme satınalma) yatırım yapıldı. 2017 yılında bölgeye Türk yatırımcılar tarafından yaklaşık 760 milyon dolar değerinde yatırım yapılırken 2018 yılında yapılan tahmini yatırım miktarı 655 milyon dolar olarak gözlemlendi. Yatırım aktivitesi olarak da turizm ve tekstil sektörleri ilk sıralara yerleşirken, Türk  yatırımcıların reel yatırımdan daha çok ticari faaliyetleriyle ön plana çıktığı görüldü. Burkina Faso 2018 yılında miktar olarak bölgede en fazla Türk yatırımını çeken ülke oldu.

ABD şirketlerinin performansı küresel istatistikleri etkiledi

Amerika Kıtası, genel itibariyle son yıllara göre daha Türk yatırımı çekti. ABD, 2016 ve 2017 döneminde en büyük küresel yatırımcı konumunu korusa da, 2018 yılı istatistiklerinin finansal açıdan farklı bir tablo ortaya koyduğu görüldü. ABD menşeili çok uluslu şirketlerin 2018'nin ilk iki çeyreğindeki birikmiş dış kazançlarının, 2017'nin sonunda hükümetin getirdiği vergi reformlarını takiben, büyük ölçüde ülkeye geri getirmesinden kaynaklı dış yatırımlar negatif bir görüntü sergiledi. Bu durum küresel yatırım tutarındaki azalışın da temelini oluşturmaktadır. Öte yandan ABD, 252 milyar dolar tutarında yatırımı 2018 yılında çekerek, dünyada en fazla yatırım çeken ülke özelliğini bu yıl da korudu.

Bölgede, ABD hem sıfırdan yatırımlarda hem de birleşme ve satın almalarda adetsel olarak en çok yatırım yapılan ülke olarak ilk sırada yer aldı. 2017 yılında yapılan Türk yatırımların tutarı 100 milyon dolar iken, 2018 yılında yapılan 6 Türk yatırımının toplam değeri yaklaşık 60 milyon doları buldu. Yatırım aktivitesi olarak da lojistik ve tekstil sektörleri ön plana çıktı.                 

Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019

Raporu indirmek için tıklayınız.

 

PEKCAN: “30 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Türkiye- İran İş Forumu, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Türkiye-İran KEK Eş Başkanı Fatih Dönmez, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ve İran-Türkiye KEK Eş Başkanı Mahmud Vaizi, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler'in katılımları ile DEİK ev sahipliğinde 18 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu düzeyde seyrettiğini belirterek, "İran ile ilişkilerimiz yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Her iki ülkenin hükümet yetkilileri olarak bu konuda kararlıyız. Ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların karşılıklı olarak artırılması yönünde destekler vermeye devam edeceğiz" dedi. Pekcan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen 27'nci Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın çok verimli çıktıları olacağını söyledi.

"İran'da 166 Türk firması var"

İki ülke Cumhurbaşkanları tarafından hedeflenen 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Pekcan, "İş dünyamıza ikili ticaret anlaşmalarımız ile Tercihli Ticaret Anlaşması'ndan yararlanmalarını öneriyorum. Tercihli Ticaret Anlaşması'nda Türkiye'nin 125 ihraç ürününden 68'i yasak kapsamına alındı, 3'üne de tarife kotası koruma önlemi uygulandı. Sayın Vaizi ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye'den ticaretinin önü açılacak. Türkiye'den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak" dedi. İran'da faaliyet gösteren 166 Türk sermayeli firma bulunduğunu belirten Pekcan, bu firmaların İran'daki yatırımlarının tutarının 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi. Türk firmalarının, yaptırımlar döneminde de tüm zorluklara rağmen faaliyetlerini devam ettirdiğini vurgulayan Pekcan, söz konusu firmaların İran'daki yatırımlarına daha fazla kolaylık gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Özellikle ekonomide bir dönüm noktası yaşıyoruz"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin yanında Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları arasında verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştiğini söyledi. İran ve Türkiye'nin Müslüman iki komşu ülke olduğuna değinen Vaizi, "Türkiye ve İran, bölgedeki ve İslami ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli rol oynayabilirler. Bölgesel iş birliğinin çekirdeğini oluşturabilirler. Bizler özellikle ekonomide bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki ülkenin iş insanlarını ve özel sektörünü serbest ticaret anlaşmasına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu noktaya vardığımızda işlerimizde daha kolay ilerleyebileceğiz. Her iki devletin çabası kesinlikle özel sektör ve ortak yatırımlar için yolu kolaylaştırmak. İki ülkenin ticaret odaları ve ortak komisyonları bu alanda çok ağır bir sorumluluk yüklendi. Biz ortak ekonomik komisyon çerçevesinde 1 yıllık yol haritasında özel sektörün çalışmaları için de gerekeni hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıyayken Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Vaizi, şunları kaydetti: "ABD, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerle hiçbir şekilde ilgisi olmayan yaptırımları uygulayarak ilişkilerimizi etkilemek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve değerli Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadılar. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran'ı desteklediler. Hiçbir şüphemiz yok, Türkiye hükümeti yaptırımları kesinlikle kabul etmiyor ve buna karşı. Diğer taraftan bazı Türk bankaları ve iş insanlarının bu konuda bazı çekinceleri var fakat biz hiçbir zaman hiçbir Türk iş insanının sıkıntı çekmesini ve baskı altında kalmasını istemiyoruz. Bu ortak komisyonda bizim için önemli olan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin azalmasını önlemektir."

"İki ülke arasındaki ikili ticareti artırmanın peşindeyiz"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Türkiye'nin dünyada neredeyse ticaret yapmadığı ülke kalmadığını belirterek, "İran'la aramızdaki rakamlar makul ama yeterli değil. Daha fazla yatırım ve ticaret için önümüze çıkan engellerin, sadece iş dünyamızın niyet ve gayreti ile aşılamayacağını da ifade etmek isterim" dedi. Türkiye'nin kamu ve iş dünyası olarak zor zamanlarda İran'ın yanında yer aldığını anımsatan Olpak, yatırım ve ikili ticareti artırmanın peşinde olduklarını dile getirdi. İran tarafından bazı beklentileri olduğuna işaret eden Olpak, "İran'ın bin 800 ürüne ithalat yasağı getirmesi ve bu ürünlerden 68'inin Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında olması bizleri üzdü ve ticaret hedefimizi olumsuz etkiledi. İran'da yatırımı olan firmalarımız, oradaki fabrikalarında üretim için ithal ettikleri ham maddeleri bile döviz tahsisi yapamaması nedeniyle gümrüklerden çekemiyor ve üretimde zorlanıyor. Bu noktada İranlı makamlardan gerekli desteğin ve kolaylığın sağlanmasını bekliyoruz" dedi. Olpak, Türkiye'den İran'a ilaç ve kozmetik ihracatında yaşanan ithal tescil belgesi sorunu ile İran gümrüğünde yaşanılan işlem tıkanıklıklarının çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında 27. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Eylem Planı imzalandı.

.

NAİL OLPAK: “FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARIN BEKLENTİSİNİ KARŞILADI”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Türk Lirasındaki pozitif ve istikrarlı görünüm ile birlikte enflasyon beklentilerindeki iyileşme neticesinde, piyasaların ortalama 300 baz puan faiz indirimi beklentisi bulunuyordu. Özellikle çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüş neticesinde, Merkez Bankası politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye indirdi. Temmuz ayındaki faiz indiriminin ardından, TCMB'nin, proaktif tutumunu sürdürerek almış olduğu faiz indirimi kararının Türk özel sektörü ve finans piyasalarının beklentilerini karşıladığını görüyoruz. Para Politikası Kurulu'nun çizdiği perspektifi değerlendirdiğimizde, önümüzdeki dönemde enflasyonun gerilemesini sürdüreceğini öngörüyoruz.

Enflasyondaki düşüş süreci, ülke risk priminin gerilemesi, faiz oranlarının aşağı gelmesi ile birlikte ekonomideki dengelenme sürecinin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Küresel para piyasalarında gevşeme sürecinin yaşanması, Türkiye açısından pozitif bir görüntü oluştururken, alınan faiz indirimi kararı ülkemizin büyüme sürecine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu noktada, finans kuruluşlarının da TCMB'yi takip ederek piyasa faizlerini hızla aşağı çekmelerinin ve piyasanın ihtiyacı olan ucuz finansmanı özel sektöre kaynak olarak sunmasının gerekliliğine inanıyoruz.

İş dünyası olarak, Merkez Bankası'nın piyasalara güven veren ve küresel dinamiklerle örtüşen kararlarının devam edeceğini umuyoruz. Faiz maliyetlerinin de düşmesiyle birlikte, son dönemde gerileme yaşayan yatırımların tekrar artışa geçeceğine, artan yatırımlarla birlikte üretimin ve istihdamın artacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, önümüzdeki süreci geçmiş dönemde yaşadığımız kayıpların telafi edilme zamanı ve ülkemizin güçlü büyüme performansını tekrar yakalayacağı bir dönem olarak görüyoruz."

PEKCAN: “FIRSATLARI KAZANCA ÇEVİRMENİN TAM ZAMANI”

Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ve iki ülke iş insanlarının katılımları ile 11 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasında,  "Sizlere özellikle inovasyon, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka anlamında Hollandalı firmalarla iş birliği yapmanızı öneriyorum. Burada iki ülke iş insanı için çok büyük fırsatlar var. Fırsatları kazanca çevirmenin tam zamanı. Bu alanlarda ülkemizin yararına olacak çok projeler gerçekleştirebilirsiniz. Bizler de hükümet ve bakanlık olarak projelerinizin arkasındayız ve destekleyicisiyiz" dedi. Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Pekcan, gelecek dönemde de JETCO toplantılarını düzenli sürdürmeye ve bu toplantılarla beraber iş forumu yapmaya karar verdiklerini söyledi.  Pekcan, bu toplantıların iş çevresine de yeni iş birliği imkânları sunduğuna işaret ederek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, bunun en kısa zamanda başlaması için Hollanda'nın katkılarını son derece önemli gördüklerini söyledi. Vize konusuna da değinen Pekcan, nakliye araçları için Avrupa'da transit kotalarından dolayı ihracatın artırılamadığını, bu kotaların kaldırılması gerektiğini bildirdi.

"İki ülke ticari ilişkilerinin, iş çevrelerinin yaratacağı yatırım ortamı ve fırsatlarla bir sonraki aşamaya taşınacak"

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, "İş çevrelerinden farklı sektörler şu an burada temsil ediliyor. Gerçekten çok derin bir tecrübe; inovasyon, ekonomi, tarım ve sağlık sistemleri anlamında büyük bir vizyonla çok geniş bir temsil kabiliyeti bu masa çevresinde toplandı" dedi. Kaag, iki ülke ticari ilişkilerinin, iş çevrelerinin yaratacağı yatırım ortamı ve fırsatlarla bir sonraki aşamaya taşınacağını söyledi. Önemli iş çevrelerinin toplantıda yer aldığının altını çizen Kaag, "Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim desteğimizi her zaman alacaksınız, bu anlamda bana güvenebilirsiniz ve her zaman sonuçları görmek bizim için çok heyecan verici olacak" dedi.

"Üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmemiz önemli"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Türkiye ile Hollanda'nın, 400 yıl öncesine dayanan ilişkilerini ticaret ve karşılıklı yatırım alanlarında sürdüren iki ülke olduğunu belirterek, aradaki ticaret hacminin artış trendinde olmasının bunun göstergesi olduğunu söyledi. İkili ticaret hacmini artırmanın yanında üçüncü ülkelerde ortak projeleri geliştirmenin de önemli olduğunu belirten Olpak, bu konuda Türkiye ile ilgili artan bir talep bulunduğunu ifade etti. Hollanda'nın birçok alanda teknolojiyi etkin şekilde kullandığına dikkati çeken Olpak, "Hollanda'nın öne çıktığı finans, lojistik, altyapı, hayvancılık ve tarım, akıllı şehir gibi sektörlerde teknolojiyi kullanma konusunda yapacağımız iş birliği, her iki ülkenin yararına olacaktır." diye konuştu.  Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Hollandalı makamların Türkiye'ye desteklerini beklediklerini ifade eden Olpak, "İş insanlarımız Gümrük Birliği'nden dolayı her iki ülke mallarının serbest dolaşımda olduğunu fakat bu malları taşıyacak treylerlerimize kota konulduğunu ve en önemlisi şoförlerimizin vize engeliyle karşılaştığını belirtiyorlar. İş birliğimizi artırmak için bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

"İlişkilerimizi üst seviyeye taşımak için hedefler belirledik"

DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ise, Hollanda ile ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye taşımak adına hedefler belirlediklerini belirterek, iki ülke ekonomilerinin birçok açıdan birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu dile getirdi. İş Konseyi olarak Türkiye pazarına ilgili duyan Türk ve Hollandalı firmalara koşulsuz destek vermekten memnuniyet duyacaklarını söyleyen Özyeğin, "Girişimci ruha sahip bu iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret hacmini çok daha ileriye götürmemek için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Kıymetli bakanlarımızın da katılımıyla yapılan bu toplantının ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına önemli bir adım sağlayacağına, ayrıca ticari ve yatırım faaliyetlerimizi değerlendirebileceğimiz verimli bir platform sunacağına inanıyorum" dedi.

Hollanda Heyet Başkanı Arjen Radder ise,  Türkiye-Hollanda ilişkilerinin daha güçlü bir potansiyelle yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün buradaki heyet için şunu söyleyeyim ki Amsterdam'a baktığımızda borsanın 3'te 1'i şu an burada yer alıyor. Önemli bir temsiliyet düzeyinde buradayız." ifadesinde bulundu. Türkiye'nin inovasyona önem vererek sürekli gelişen, hareketli bir ülke olduğunun farkında olduklarını belirten Radder, çok farklı alanlardan işletmelerin burada yer almasının çok önemli olduğunun altını çizerek, geniş bir yelpazede, farklı alanlardan iş birliği fırsatı ortaya konuyor. Eski ve yeni şirketler var, bu önümüzdeki dönem için yeni imkanlar oluşturacaktır" dedi.

PEKCAN: “FIRSATLARI KAZANCA ÇEVİRMENİN TAM ZAMANI”

Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ve iki ülke iş insanlarının katılımları ile 11 Eylül 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuşmasında,  "Sizlere özellikle inovasyon, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zeka anlamında Hollandalı firmalarla iş birliği yapmanızı öneriyorum. Burada iki ülke iş insanı için çok büyük fırsatlar var. Fırsatları kazanca çevirmenin tam zamanı. Bu alanlarda ülkemizin yararına olacak çok projeler gerçekleştirebilirsiniz. Bizler de hükümet ve bakanlık olarak projelerinizin arkasındayız ve destekleyicisiyiz" dedi. Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Pekcan, gelecek dönemde de JETCO toplantılarını düzenli sürdürmeye ve bu toplantılarla beraber iş forumu yapmaya karar verdiklerini söyledi.  Pekcan, bu toplantıların iş çevresine de yeni iş birliği imkânları sunduğuna işaret ederek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, bunun en kısa zamanda başlaması için Hollanda'nın katkılarını son derece önemli gördüklerini söyledi. Vize konusuna da değinen Pekcan, nakliye araçları için Avrupa'da transit kotalarından dolayı ihracatın artırılamadığını, bu kotaların kaldırılması gerektiğini bildirdi.

"İki ülke ticari ilişkilerinin, iş çevrelerinin yaratacağı yatırım ortamı ve fırsatlarla bir sonraki aşamaya taşınacak"

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, "İş çevrelerinden farklı sektörler şu an burada temsil ediliyor. Gerçekten çok derin bir tecrübe; inovasyon, ekonomi, tarım ve sağlık sistemleri anlamında büyük bir vizyonla çok geniş bir temsil kabiliyeti bu masa çevresinde toplandı" dedi. Kaag, iki ülke ticari ilişkilerinin, iş çevrelerinin yaratacağı yatırım ortamı ve fırsatlarla bir sonraki aşamaya taşınacağını söyledi. Önemli iş çevrelerinin toplantıda yer aldığının altını çizen Kaag, "Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim desteğimizi her zaman alacaksınız, bu anlamda bana güvenebilirsiniz ve her zaman sonuçları görmek bizim için çok heyecan verici olacak" dedi.

"Üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmemiz önemli"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Türkiye ile Hollanda'nın, 400 yıl öncesine dayanan ilişkilerini ticaret ve karşılıklı yatırım alanlarında sürdüren iki ülke olduğunu belirterek, aradaki ticaret hacminin artış trendinde olmasının bunun göstergesi olduğunu söyledi. İkili ticaret hacmini artırmanın yanında üçüncü ülkelerde ortak projeleri geliştirmenin de önemli olduğunu belirten Olpak, bu konuda Türkiye ile ilgili artan bir talep bulunduğunu ifade etti. Hollanda'nın birçok alanda teknolojiyi etkin şekilde kullandığına dikkati çeken Olpak, "Hollanda'nın öne çıktığı finans, lojistik, altyapı, hayvancılık ve tarım, akıllı şehir gibi sektörlerde teknolojiyi kullanma konusunda yapacağımız iş birliği, her iki ülkenin yararına olacaktır." diye konuştu.  Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Hollandalı makamların Türkiye'ye desteklerini beklediklerini ifade eden Olpak, "İş insanlarımız Gümrük Birliği'nden dolayı her iki ülke mallarının serbest dolaşımda olduğunu fakat bu malları taşıyacak treylerlerimize kota konulduğunu ve en önemlisi şoförlerimizin vize engeliyle karşılaştığını belirtiyorlar. İş birliğimizi artırmak için bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

"İlişkilerimizi üst seviyeye taşımak için hedefler belirledik"

DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ise, Hollanda ile ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye taşımak adına hedefler belirlediklerini belirterek, iki ülke ekonomilerinin birçok açıdan birbirlerini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu dile getirdi. İş Konseyi olarak Türkiye pazarına ilgili duyan Türk ve Hollandalı firmalara koşulsuz destek vermekten memnuniyet duyacaklarını söyleyen Özyeğin, "Girişimci ruha sahip bu iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret hacmini çok daha ileriye götürmemek için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Kıymetli bakanlarımızın da katılımıyla yapılan bu toplantının ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına önemli bir adım sağlayacağına, ayrıca ticari ve yatırım faaliyetlerimizi değerlendirebileceğimiz verimli bir platform sunacağına inanıyorum" dedi.

Hollanda Heyet Başkanı Arjen Radder ise,  Türkiye-Hollanda ilişkilerinin daha güçlü bir potansiyelle yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün buradaki heyet için şunu söyleyeyim ki Amsterdam'a baktığımızda borsanın 3'te 1'i şu an burada yer alıyor. Önemli bir temsiliyet düzeyinde buradayız." ifadesinde bulundu. Türkiye'nin inovasyona önem vererek sürekli gelişen, hareketli bir ülke olduğunun farkında olduklarını belirten Radder, çok farklı alanlardan işletmelerin burada yer almasının çok önemli olduğunun altını çizerek, geniş bir yelpazede, farklı alanlardan iş birliği fırsatı ortaya konuyor. Eski ve yeni şirketler var, bu önümüzdeki dönem için yeni imkanlar oluşturacaktır" dedi.

WILBUR ROSS DEİK/TÜRKIYE-ABD İŞ KONSEYI (TAİK) YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINA KATILDI

ABD Ticaret Bakanı Sayın Wilbur Ross Türkiye ziyareti kapsamında 7 Eylül 2019 Cumartesi günü Çırağan Sarayı‘nda DEİK / Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu toplantısına katılım sağladı. TAİK tarafından Haziran ayında Boston Consulting Group (BCG) ile başlatılan, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefleyen çalışma üzerinden, Bakan Ross ile öneriler ve olası işbirliği fırsatları paylaşıldı. Tüm konuları dikkatle dinleyen Ross; katkı sağlayıcı, iki ülke ticaret ilişkilerini geliştiren yorumlarda bulundu. Bu 4 günlük ziyaret, Sayın Ross'un konuya olan inancını gösteriyor.

DEİK Başkanı Nail Olpak  yaptığı açılış konuşmasında, ikili ilişkilerde son dönemde gündemde yer bulan konulara rağmen ticaret hacminde düşüş yerine artış yaşandığını dile getirdi. Halihazırda var olan  21 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılmasının ardından bunu da yeterli bulmayan iki liderin 100 milyar dolarlık bir hedef belirlediğini ifade etti. Bu kapsamda, DEİK olarak, TAİK ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili diğer kurumların da katılımı ile bir rapor hazırlandığını belirtti. TAİK'in söz konusu raporu ABD tarafına da ilettiğini ve kendileri tarafından dikkate alındığını vurguladı.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Aralık 2018'de herkesin gündemdeki olaylara odaklandığı dönemde iki liderin konuşmasında değinilen 75 milyarlık hedefi TAİK'in ana gündemi yaptığını belirtti. Şubat 2019'da ATC Başkanı General Jones ve beraberindeki heyetin Türkiye temaslarının ardından G20 toplantıları esnasında iki liderin hedefi 100 milyar dolara çıkarttığını söyledi. Bu dönemde BCG (Boston Consulting Group) ile başlatılan rapor çalışmasının da sonuna gelindiğinin altını çizdi. Bu raporun bir başlangıç olarak farkındalık yarattığını, gelecek dönem hedefinin ise çıkan sonuçların takibi olduğunu belirtti. Yalçındağ; hazırlanan rapor neticesinde ticaret, yatırım ile algı ve tanıtım başlığı altında üç çalışma grubunun kurulacağını açıkladı. TAİK'in benimsediği ticari diplomasi misyonu doğrultusunda algı ve tanıtım çalışma grubunda yer alacağını, diğer iki çalışma grubuna da TAİK olarak destek verileceğini belirtti. 2 bakana da bu projeye gösterdikleri ilgi ve özel sektörün önünü açacak çalışmalarda kararlı olmalarından dolayı teşekkür etti.

ABD Ticaret Bakanı Türkiye Çıkarması: Yarısı Bizden Yarısı Türkiye'den

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross konuşmasında, Türkiye'de bulunmaktan ve Türk iş insanları ile toplantıda olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek; hazırlatılan raporu detaylı bir şekilde incelediğini belirtti. 100 milyar dolarlık ticaret hedefine iki ülkenin eşit olarak, yarı yarıya katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi. 1700'den fazla Amerikalı şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bunun avantajlı bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Amerika'ya giden Türk KOBİ'lerinin girişimcilik ruhuna sahip olduğunu ve KOBİ'lere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Devletler arasındaki işbirliğinin yeterli olmadığını, özel sektörün işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Devletlerlerin ticaretin önündeki engelleri kaldırabileceğini ancak özel sektörün mutlaka bu inisiyatifte liderlik yapması gerektiğini belirtti. Bu projede kilit çözümün en alt noktaya inilerek, kimin neyi ve nasıl yapacağını belirlemesi olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte başka bir rapora ihtiyaç olmadığını, daha hızlı ve elinin taşın altına koyacak iş insanlarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Amerika'ya yatırım için şu an en doğru zaman olduğunun altını çizdi. Bulunduğumuz dönemde Türkiye'nin Amerikan firmaları için Çin'den daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan yürütme kurulu üyeleri otomotiv, finans, çelik-alüminyum, telekomünikasyon, turizm, petrokimya, savunma ve hava-uzay sanayi, inşaat ve altyapı, gayrimenkul, lojistik, ilaç sanayi ve enerji alanlarında görüş ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Kapanış konuşmasını yapan Yalçındağ, Sayın Ross'un TAİK Yönetim Kurulu'nun onur üyesi olduğunu belirtti. 25 Eylül'de New York'ta düzenlecek 100 milyar dolar ticaret hedefinin lansmanının yapılacağı gala yemeğine kendisini davet ederek, katılımlarından büyük memnuniyet duyulacağını ifade. Sayın Ross, programı uygun olduğu takdirde toplantıya katılmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

ÇEKYA BAŞBAKANI BABİS: “ÇEKYA’DA DAHA FAZLA TÜRK ŞİRKETİ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu, Çekya Başbakanı Andrej Babis, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Batur Yılmaz, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Nazmi Akıman ve Çek Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy'in katılımlarıyla 4 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını, sanayi ve teknoloji bakanlarıyla da ekonomik iş birliği konularının değerlendirildiğini dile getiren Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Bu alanda çok başarılı projelerimiz var. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler ve bilişimde pek çok iş fırsatı sunuyoruz. Özellikle savunma sanayinde potansiyel olduğunu da görüyorum. Türkiye, savunma sanayinde eski bir geleneğe sahip. Çekya'da bu alanda çok fazla marka çıkıyor. Savunma sanayi gibi başka birçok alanda yeni fırsat ve girişimler için cazip bir pazar sunuyoruz. Çek iş insanları ve ticaret odaları temsilcileriyle burada Türk iş insanları ile bir arada olmamız, ekonomik ve ticarat alanındaki ilişkilerimizin geleceği adına büyük önem taşıyor. Türk iş dünyası ile nitelikli ve kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Burada çok yetenekli ortaklar bulacağımızdan eminim. Önümüzdeki dönemde Çekya'da daha fazla Türk şirketi ve Türk iş insanı görmek istiyoruz." dedi.

Babis: "Türk müteahhitleri Çekya'da yatırım yapmaya çağırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2013'te iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsettiğini vurgulayan Başbakan Andrei Babis,"Sayın Erdoğan ile görüşmemizde, bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağımızı belirttim. Şirketlerimiz de yakın gelecekte bu hedefe ulaşmak için elinden gelen  gayreti gösterecek. Çekya olarak inşaat ve müteahhitlik alanında çok daha fazla yatırım yapmak ve hızla otoyol ağımızı büyütmek istiyoruz. Türkiye'nin müteahhitlik alanında dünya çapında büyük bir potansiyeli ve yeteneği var. Ticaret bakanlarımız, Türk inşaat firmalarının Çekya'daki projelerde daha etkin şekilde yer alması için de ayrıca görüştüler. Türk firmaları için bu alanda büyük bir fırsat barındırıyoruz." şeklinde konuştu.

Varank: "İkili ticaret hacmimiz 5 katına çıktı"

İş Forumu'nda Çek yatırımcılara hitap eden T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ve Çekya arasındaki ekonomik işbirliği son yıllarda önemli mesafeler katetti. Hedefimiz, Avrupa'nın 2 önemli aktörü olan ülkelerimizin çok daha verimli ve yoğun bir iş birliği içinde olmasıdır. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında yalnızca 633 milyon dolar seviyelerindeydi. 2018 yılı itibariyle 5 katına çıkarak 3,65 milyar dolara ulaştı.  Yine geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti'ne yaptığımız ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 1 milyar dolar sınırını ilk defa aştı. İnanıyorum ki ülkelerimizin sahip olduğu potansiyel bu rakamları çok daha yukarılara taşımaya müsait. Ülkemizde 81 Çek firmasının 623 milyon dolarlık yatırımları söz konusu. Daha sağlıklı ve kalıcı ilişkiler tesis etmek için karşılıklı yatırımları çok daha üst seviyelere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Global firmaların Türkiye'deki yatırımlarıyla dünyadaki diğer yatırımlarını şöyle bir kıyasladığınızda, Türkiye'nin ne denli avantajlı bir tercih olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Elbette bunun birden fazla sebebi var. Bunların ilki Türkiyenin stratejik konumu. Türkiye'den yapacağınız 4 saatlik bir uçuşla Avrupa'ya, Avrasya'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya. Yani 2 milyara yakın bir nüfusa ve toplamda 27 trilyon dolarlık bir pazara doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bir diğeri; sahip olduğumuz genç, eğitimli, dinamik ve çalışkan nüfusumuz. Yatırımcıların özgün fikirlerini ürün haline getirebileceği teknoparklar, ar-ge ve tasarım merkezlerimiz bulunuyor. Buralarda sunduğumuz destek ve vergi muafiyetleriyle, girişimcilerin fikre ve somut ürüne odaklanmasını sağlıyoruz. Kısacası Türkiye hem verimli hem dinamik hem de kazandıran bir yatırım ülkesidir. Ben bu vesileyle Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum, gelin, Türkiye Cumhuriyeti'nin avantajlarından, sunmuş olduğu bu cömert imkânlardan sizler de istifade edin; yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın. Emin olun, Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse yarı yolda kalmamış, bir zarara uğramamıştır." dedi.

Olpak:" Amacımız, karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde hak ettiğimiz seviyelere taşımak"

Türkiye'de 27 adet Çekya sermayeli şirketin faaliyet gösterdiği belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, "Türk ve Çek iş dünyası olarak bir araya gelince yaptığımız iş birlikleriyle genişliyor ve beraber büyüyoruz. Amacımız, karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde hak ettiğimiz seviyelere taşımak. Şu anda, Türkiye'de 27 adet Çekya sermayeli şirket faaliyet gösterirken, Çekya'da 80'den fazla Türk firmasının faaliyeti bulunuyor. Ancak bu sayıyı daha yukarıya taşımamız gerekiyor. 2013'ten 2018 yılına kadar ki 5 yıllık süreçte Türkiye'nin Çekya'ya ihracatı %30 artışla 1 milyar dolar olurken, Türkiye'nin Çekya'dan ithalatı ise %1 artarak 2,7 milyar dolar seviyesine geldi. İkili ticaret hacmimiz de yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde. Ancak Türkiye açısında çok dengeli bir ticaret değil. Önümüzdeki dönemde yatırım ve yeni iş fırsatlarımızı artırmak için daha fazla gayret göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte Türkiye ve Çekya arasında daha fazla iş yapmamız için önümüzü açacak ana konularımız bulunuyor. Karşılıklı yatırımlarda karşılaşılan bürokratik engellerin minimuma indirilmesini bekliyoruz. Yüksek teknoloji alanlarında yeni istihdam oluşturularak, araştırma faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlara yönelik yatırımların artırılması da bir diğer önemli husus. Türkiye ile Çekya'nın karşılıklı olarak birbirini daha çok tanımasını ve turizm alanındaki iş birliğinin daha çok geliştirilmesini sağlamalıyız. Özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Çek makamların Türkiye'ye desteklerini çok önemsiyoruz. Çekya'nın ‘'Slovakya-Çekya-Almanya'' güzergâhı üzerinde, transit taşımaları en kısa sürede serbestleştirmesini veya mevcut kotanın arttırılması yönünde gerekli adımları atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çekya'nın önceliği inovasyon

Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek ise "Bugün, Çekya'nın yeni ekonomi stratejisini ve inovasyon hamlesini Türk iş insanları ile paylaşmamız, ikili ticaret hacmimizin gelişmesi adına büyük önem taşıyor. Bizim için öncelik inovasyon. Altyapı sistemimizde bilim, teknoloji ve özellikle AR-GE için büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu yaklaşım, bizim yeni ekonomi stratejimizin temelini oluşturuyor. Bu yeni ekonomi vizyonumuzu ,eğitim sistemimize de entegre etmek ilk önceliğimiz. Akılı ekonomi dediğimiz teknolojiye dayalı perspektifimizi de, tıpkı Türkiye gibi diğer ülkelerle de ekonomik iş birliğimizin geleceğini belirleyecek. İnovasyonu, ekonomi ile entegre edeceğiz. Geleceğin ekonomisini oluşturmaya bugünden başladık. Dolayısıyla Türkiye olan ticari ve ekonomik ilişkilerimiz de, ülke ekonomimizin geleceği adına büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkilerimizi bir üst seviyeye taşımak için yine birlikte çalışacağız." dedi.

Türkiye ile Çekya arasındaki iş birliğinin, Cumhuriyetin ilk yıllarına dayandığını söyleyen DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Nazmi Akıman, " Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, önemli fabrikalarımızın birçoğu Çek mühendisler ile birlikte yapılmıştır. Bugün de, Çek dostlarımızın Türkiye'deki önemli enerji projelerine ve ileri teknoloji yatırımlarına olan ilgisi memnuniyet verici. İki ülke arasında otomotiv, savunma sanayi, mühendislik, telekomünikasyon, bilgi ve otomasyon teknolojilerinde önemli iş birliği fırsatlarımız bulunuyor. Özel sektör temsilcileri olarak bizlere büyük bir görev düşüyor. Gelecek dönemde Prag'da da bir araya gelerek, İş Konseyimiz üzerine düşen her görevi eksiksiz şekilde yerine getirecek. Yakın zamanda inşaat ve yapı malzemeleri, madencilik, tekstil, turizm, sağlık, eğitim, otomotiv, enerji, müteahhitlik, gıda ve içecek alanlarında yeni ortaklıklar öngörüyoruz. Türkiye ve Çekya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için 1991 yılından beri sürdürdüğümüz gönül köprüsünü sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Forumda açılış konuşmalarının ardından "Türkiye ve Çekya arasında işbirliği imkanları ve ticari fırsatlar" başlığı altından sunumlar gerçekleştirildi.

KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

Kurban bayramınız mübarek olsun.

TÜRKİYE VE UKRAYNA TİCARET HACMİ HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Forumu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov ve DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci ile iki ülkeden 250 iş insanı katılımlarıyla 8 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Forumda, DEİK ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Zelenskyy: "Siz yatırım yapın, ben de sizin yatırımlarınızı koruyacağım"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün görüştüklerini belirterek, bu görüşme sırasında ikili ticaret hacmini iki katına çıkartacak, ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olarak belirlediklerini söyledi. Bu hedefin iddialı bir hedef olduğunu ve bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi veren Zelenskyy, "Önerim şu; siz yatırım yapın ben de sizin yatırımlarınızı koruyacağım" dedi. Son 28 yılın Ukrayna için başarılı olmadığını; ancak söz konusu değişikleri uygulamak için bütün imkanlarının olduğunu ifade eden Zelenskyy, "5 yıl içerisinde Ukrayna'nın büyüme oranı yüzde 5, yüzde 7 civarında olacak. Sizi bizimle birlikte büyümeye davet ediyorum" dedi. Alt yapı sektörüne 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını belirten Zelenskyy, "Savunma sanayi sektöründe değişiklik olacak, kamu-özel sektör iş birliği projeleri gerçekleştireceğiz. Sermeye, teknoloji ve tecrübelerinizle Ukrayna'ya geliniz. 40 milyar hektarlık bir pazar oluşturacağız. Bu konuda kamu-özel ortaklığını değerlendiriyoruz. Biz gerçekten birlikte çalışmak istiyoruz. İş dünyasında rakiplerimizi değil iş ortaklarımızı görmek istiyoruz" dedi. Teknoloji açısından Ukrayna'nın çok güçlü olduğunu aktaran Zelenskyy şunları söyledi: "Özellikle enerji pazarında özgür rekabeti öngören şartları oluşturacağız. Gümrük, vergi ve sınır serbestliğinde ilgili değişimlere başladık. Siz yatırım yapın ben sizi koruyacağım."

"Amacımız dengeli bir şekilde dış ticaret hacmimizi artırmak"

Türklerin ve Ukraynalıların medeniyetlerin beşiği olmuş Karadeniz'de her zaman kalıcı imzalar atmış iki millet olduğunu söyleyerek, her iki ülkenin sahip olduğu potansiyellerle birbirini tamamladığını ifade eden T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasındaki bu potansiyeli artırarak, realize edilmesini biz devletler olarak destekliyoruz. İş dünyasının önünü açacağız. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği üzere dış ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yükseltmek ilk çıtamız. Sonra da 20 milyar dolar hedefine dengeli bir ticaret altyapısıyla ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Bütün dünyada ikili ticaret anlaşmalarının artık önem arz ettiğini belirten Pekcan, "Bizim Ukrayna ile görüşmelerimiz var. 2011 yılındaki beklentiler artık değişti. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki günümüz koşullarına göre, iki ülkenin de önceliklerini dikkate alarak, sektörlerini dikkate alarak, Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda en kısa zamanda bu anlaşmanın imzalanmasını gerçekleştireceğiz. Amacımız iki ülkenin de yararına bir anlaşma yapmak, kazan-kazan ilkesine uygun ve dengeli bir şekilde dış ticaret hacmimizi artırmak" şeklinde konuştu.

"İş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız"

Pekcan, karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmasının güncellendiğini söyledi. Pek çok anlaşmanın yapılması, yenilenmesi ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlatan Pekcan, "Biz iki iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız" dedi. Diyalog kanallarını açık tutacaklarını belirten Pekcan, "Bu sayede iş dünyasının karşılaştığı sorunların çözümünde de aktif rol oynayacağız. Gerek Türkiye'de gerek Ukrayna'da yaptığımız iş forumları, çalıştaylar bunlara vesile olacak. İki iş dünyasını bir araya getirecek. Ayrıca Ticaret Bakanlığı olarak, Ukrayna ile gümrük sistemlerinin basitleştirilmesi ve şeffaflaştırılması konusunda iş birliği yapabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

"STA sürecinin tamamlanmasını diliyoruz"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, amaçlarının ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı yatırımları artırmak olduğunu belirterek, henüz istenilen seviyeye ulaşmamış olan dış ticareti geliştirmeye çalışırken, üçüncü ülkelerde ortak projeleri geliştirmenin de önemli olduğunu söyledi. Ukrayna'nın Türkiye'ye tarım, sanayi, inşaat sektörleri ve ayrıca deneyim sahibi olduğu PPP alanında, ciddi ihracat potansiyeli sunduğuna dikkat çeken Olpak, "Geçen yıl 1,5 milyar dolar ihracat yaptığımız Ukrayna'dan, 2,6 milyar dolarlık ithalat yaptık. Amacımız, karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde 10 milyar dolara taşımak" dedi. Türkiye ve Ukrayna arasında daha fazla iş yapılması için Ukrayna tarafından beklenen ve Türkiye'nin önünü açacak konulara değinen Olpak, "Ülkelerimiz arasında 2011 yılında başlayan ve günümüz şartlarında güncellenmesi gereken Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması sürecinde büyük yol alınmış olmasına rağmen, müzakereler henüz sonuçlanmadı. En kısa zamanda her iki tarafın da menfaatine olacak şekilde tamamlanmasını diliyoruz. İki ülke arasında vize uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılmış olması önemli, teşekkür ediyoruz. Buna ek olarak, Ukrayna'daki Türk iş insanlarına çalışma ve oturma izinlerinin verilmesinde sıkıntıların yaşanabildiği dile getiriliyor. Bu konunun da düzene girmesi, Türkiye'den kalifiye eleman getirme ihtiyacı olan firmalarımız açısından önemlidir" açıklamasını yaptı. Olpak ayrıca, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, prosedür karmaşıklığının giderilmesi, yatırımcılar için teşviklerin artırılması, ekonomik mevzuatta yapılan değişikliklerin daha hızlı ve yaygın şekilde duyurulması, serbest bölge işletmeciliği konusunda Türk girişimcilerimize açılım sağlanması, mevzuat ve yasal düzenlemelerde yeniliklerin yapılması ve reform çalışmalarının hızlandırılması konularının Ukrayna'da iş yapan Türk şirketlerinin sıklıkla dile getirdikleri talepler olduğunu söyledi.

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov, Türkiye'nin uzun yıllardır Ukrayna'nın en önemli ticaret ve ekonomi ortaklarından biri olduğunu söyledi. Ukrayna'da yüksek teknoloji alanlarında yatırım yapılabileceğini belirten Çijikov, "Makine üreticiliği, uçak üreticiliği, savunma sanayi, teknoloji alanlarını özellikle vurgulamak istiyoruz. Bizim ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılması önemli. Bölgeler arası ilişkiler de çok önemli. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde enerji, yol, altyapı, tarım alanlarında iş birliği potansiyeli büyük. Biz üçüncü ülkelerde çalışmaya önem veriyoruz. Özellikle İran, Afganistan ve başka komşu ülkelerin çoğunda faaliyet gösterebiliriz. Türk ortaklarımızın deneyimini, devlet ve özel sektör arasındaki iş birliğini öğrenebiliriz. Yeni havalimanı bu konuda güzel bir örnek. İki ülke ilişkilerimize önem veriyoruz. Bugün burada iş birliğimizin imzalanması bu ilişkilerimize büyük katkı sunacaktır. Önümüzde büyük işler var" şeklinde konuştu.

DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, "Ukrayna ile iş birliklerimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız. İş Konseyimiz bu süreçte her zaman aktif rol üstlenmeye hazır" dedi. Hali hazırda çeşitli yollar ile Ukrayna'ya gelmiş 3 milyar dolar Türk yatırımının mevcut olduğunu kaydeden Bekmezci, "Ukrayna sınırları dahilinde 3'üncü en büyük yatırımcı ülke konumundayız. Günümüzde Ukrayna'da 600'den fazla kayıtlı Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Türk inşaat firmalarımız Ukrayna'da 5 milyar dolar değerinde 200'ün üzerinde proje tamamladı" ifadelerini kullandı.Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) en kısa zamanda imzalanması gerektiğini vurgulayan Bekmezci, "STA imzalanır ise karşılıklı ortak yatırımlarımız artacak, kayıt dışı ihracat ve ithalat azalacağından haksız rekabet ortadan kalkacak, sonuç olarak devletlerimizin kasasına vergi olarak dönecektir. Ayrıca, Ukrayna'da, içerisinde bürokratik engellerin minimuma indirgendiği, tüm enerji ve telekomünikasyon alt yapısının hazır olduğu, yatırım ve ticaret kurallarının kesin çizgiler ile belirlendiği Türk-Ukrayna OSB'si hayata geçirilmesini öneriyoruz" dedi.

Forumun açılış konuşmalarının ardından, DEİK ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği anlaşması,DEİK Başkanı Nail Olpak ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov tarafından imzalandı. İmza töreni sonrası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.