DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ

Tuğba Bal Bahar
Dünya Türk İş Konseyi Kordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 15
E-posta: tbal@deik.org.tr

 

Diğer İş Konseyleri