MISIR TEKSTIL SEKTÖRÜ BILGI NOTU

Mısır Tekstil Sektörüne ilişkin bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.