FOODSTUFFS WELLİNGTON CO-OPERATİVE SOCİETY LTD.

 Sayın Üyemiz,

Wellington Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda; FoodStuffs firmasından bir yazı alındığı; kendilerinin Yeni Zelanda’daki genel olarak dördüncü büyük, gıda ürünlerinde ise en büyük parekendeci oldukları, üç süpermarket zinciri işlettikleri ve bu süpermarketlerde satılacak ürünlere ilişkin tedarik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hali hazırda Şangay’da bir ofisleri bulunduğu, tedariklerinin bir kısmını Türkiye’den de karşılamaya istekli oldukları ve bu bağlamda manav ve gıda ürünleri başta olmak üzere süpermarketlerde satılabilecek her türlü ürün ithalatı ile ilgilendikleri ve Yeni Zelanda pazarı ile ilgilenen Türk firmaları ile işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmektedir.

Anılan firmanın, firma yetkilisinin irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.


Foodstuffs Wellington Co-Operative Society Ltd.

İlgili: Stephen Voghtherr; International Sourcing Manager

E-mailstephen.vogtherr@foodstuffs-wgtn.co.nz

Ofis No: +64 4 527 2654

Mobil No: +64 27 286 2811


Bilgilerinize sunarım.


Saygılarımla,