LATIN AMERIKA ANADOLU ILE BULUŞUYOR SAMSUN TOPLANTISI

DEİK tarafından 7.’si düzenlenen “Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor”  Toplantısı, DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı Albert Saydam, Başkan Yardımcıları Varol Dereli ve Murat Ertürer, YK Üyesi Ufuk Tanuğur, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Meksika Büyükelçisi Martha Barcena, Arjantin Büyükelçisi Juan Jose Arcuri, Şili Maslahargüzarı ve Konsolosu Sebastian Marin, Kolombiya Konsolosu Santiago Vélez, Brezilya Başkatibi Diogo Mendes de Almeida, Peru Müsteşarı Jose Zapata Lopez, Ekvador Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas Romero’nun katılımlarıyla 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin tarafından, Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasında kazan-kazan prensibi temeline dayanarak gerçekleştirilen ticaretin, birbirini tamamlayıcı özelliğine dikkat çekildi. Karşılıklı ticaret konusunda yakın temas kurulmasının önemini vurgulayan Vali Şahin, Latin Amerika halklarının ülkemiz insanlarıyla birbirlerine olan benzerliklerinin altını çizdi. Günümüzde mesafelerin gittikçe kısaldığı, 2030-2040’lı yıllara gelirken, özellikle Brezilya, Şili ve Arjantin’in yakından ilgilenilmesi gereken ülkeler olduğu belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu vasıtasıyla gerçekleştirilen Latin Amerika Anadolu ile Buluşuyor  toplantısının, Samsun ve çevre şehirlerinin Latin Amerika ülkeleriyle gerçekleştireceği potansiyel işbirliği açısından önemli ve başarılı sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Meksika ve Arjantin ülkelerinden birer şehir ile Samsun’un kardeş şehir olmaları yönünde girişimleri olduğu belirtildi. En kısa sürede kurulacak bu kardeşlik ilişkileriyle, iş adamlarının karşılıklı iletişimlerinin artacağı ve sonucunda doğacak ilişkileri, Samsun’un bütün sıcaklığıyla bağrına basağı dile getirildi. 

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır tarafından, Samsun’un ülkemizin önde gelen çekim merkezlerinden birisi olduğu ifade edildi. Samsun’un jeopolitik konumu itibariyle ciddi avantajlar barındırdığı ve bir liman kenti olmasıyla önemli ulaşım imkanlarına sahip, Türkiye’nin en önemli 3 şehrinden birisi olduğu belirtildi. Bu özellikleri sayesinde Samsun’un bugün ticari hareketliliğin vazgeçilmez bir noktası olduğunun altı çizildi.

DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Ertürer tarafından, DEİK’in bünyesinde barındırdığı iş konseyleri aracılığıyla gerçekleştirdiği etkinlikler ve bu etkinliklerin kapsamı hakkında bilgi verildi. Samsun’un yüzbinlerce insanın göç bölgesinde olduğu ve onların hayat mücadelesine gösterdiği iyi niyet ve alçak gönüllülüğü her zaman Latin Amerika halklarına da sunmaya hazır olduğu belirtildi. Samsun iş dünyasının böyle bir dialoğa her açık olduğunun altı çizildi.

İbrahim Şahin, Yusuf Ziya Yılmaz, Sinan Çakır ve Murat Ertürer tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından ülke temsilcileri, ülkelerini tanıtmak ve temsil ettikleri ülke ekonomileri üzerine bilgilendirmede bulunmak üzere sırayla kürsüdeki yerleri aldılar.

Meksika Büyükelçisi Martha Barcena tarafından, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kesişim coğrafyasında bulunan Türkiye ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarını birbirine bağlayan ve iki okyanusa da açılabilen Meksika’nın stratejik benzerlikleri olduğu ve iki ülkenin de bulunduğu coğrafi konumun önem arzettiği belirtildi. Türkiye ile Meksika’nın ekonomik ilişkilerinin giderek hızlandığını ifade eden Büyükelçi, Meksika’nın başlıca ihracat ürünleri olarak, ham petrol, binek otomobil, kara taşıt aksamları, satelit sistemleri olduğunu belirtti. Makine, otomobil, elektrik-elektronik ürünleri, plastik eşya, ilaç, optik cihazlar, otomotiv yan sanayi, demir-çelikten eşya, organik kimyasalların ise başlıca ithalat ürünleri olduğunu belirtti.

Arjantin Büyükelçisi Juan Jose Arcuri tarafından gerçekleştirilen konuşma, Arcuri’nin Türkiye’ye geldiğinde karşılaştığı kültürün Arjantin’le büyük benzerlikler barındırmasını ve bundan memnuniyeti belirterek başladı. Büyükelçi tarafından, Arjantin’in bulunduğu konum ve MERCUSOR gibi, üyesi olduğu birlikler yoluyla çok büyük pazarlara açılan bir kapı olduğunu ifade edilerek Arjantin’deki yatırım avantajları hakkında bilgi verildi. Arjantin’in başta soya fasulyesi, buğday, mısır ve et ürünleri olmak üzere, dünyanın önemli tarımsal ürün ihracatçılarından biri oluğunun ve bunların yanında petrol, petrol yağı ve yakıtları, doğal gaz ve elektrik ihracatçısı olduğunun altı çizilerek Samsun’la iyi bir ticari ortak olacağı vurgulandı.

Şili Maslahargüzarı Konsolos Sebastian Marin tarafından, Şili ihracatının yarıya yakın kısmını bakır alaşımları ve cevherlerinin oluşturduğu ifade edildi. Bunun yanında selüloz ve başta balık olmak üzere tarım ürünleri, diğer ihracat kalemlerini oluşturduğu belirtildi. İthalat ürünlerinin ise, çoğunlukla mineral yakıt ve yağlar, binek araçlar, elektronik cihazlar, ilaç ve kauçuk lastik olduğu ifade edildi.

Kolombiya Konsolosu Santiago Vélez tarafından, Kolombiya’da ihraç ürünlerinin madencilik ve tarım sektörleri üzerinde toplandığı ifade edildi. Toplam Kolombiya ihracatının yarıdan fazlasını ham petrol, taş kömür ve katı yakıtların oluşturduğu belirtildi. Kahvenin de Kolombiya için ayrı bir önemi olduğunun altı çizildi. İşlenmiş petrol, otomobil, ve elektronik cihazlar ise ithalatın en fazla yapıldığı ürünler olarak belirtilirken bunların yanında hava taşıtları, ilaç, mısır, kauçuk lastik, aşı ve serumların başlıca ithalat ürünlerini oluşturduğu belirildi.

Brezilya Başkatibi Diogo Mendes de Almeida tarafından, Brezilya’nın ihracat ürünlerinde çeşitliliğin fazla olduğu belirtilirken bu ürünlerin demir, soya, ham petrol, şeker, et ürünleri, kahve, selüloz, mısır, petrol yağları, kara ve hava taşıtları, bu taşıtların aksam ve parçaları, tütün, altın, demir-çelik başta olmak üzere çok sayıda alana yayıldığı belirtildi. Brezilya’nın ithalatına bakıldığında ise, petrol ürünleri, kara taşıtlarının bazı aksam ve parçaları, gübreler, taş kömürü, serum, haşarat öldürücü ve dezenfektanların ön plana çıktığı belirtildi.

Peru Müsteşarı Jose Zapata Lopez tarafından, Peru ihracatının üçte birinin işlenmemiş ya da yarı işlenmiş bakır ve altının oluşturduğu belirtildi. Bunun yanında yine pek çok yeraltı madeni, hazır giyim ürünleri, meyve-sebze ve deniz ürünlerinin Peru’nun ihracat kalemleri arasında olduğu ifade edildi. Başlıca ithalat ürünleri arasında, petrol ürünleri, telefon cihazları, elektronik ürünler, mısır, soya, ilaç ve kauçuk olarak sıralanırken, ülkede otomotiv üretim ve montaj sanayisinin bulunmadığı, tüm kara taşıtlarının ithal edildiğinin altı çizildi.

Ekvador Ticaret Müsteşarı Juan Francisco Navas Romero tarafından, gerçekleştirilen ihracatın yarısının ham petrol, %35’inin muz ağırlıklı gıda ve tarım ürünlerinden oluştuğu bilgisi aktarıldı. Birçok sektörde %100 yabancı yatırıma açık olduğu ifade edilen  Peru’nun stratejik sektörleri enerji, telekomünikasyon, yenilenmeyen doğal kaynaklar, ulaştırma, medya olarak belirtilmiştir.