PPP ÇALIŞMA KOMITESI

Türkiye’de alt ve üst yapı projelerinin hayata geçirilmesinde başarıyla uygulanan kamu-özel sektör ortaklığı modellerinin Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik şirketlerinin hedef pazarlarında da uygulanarak şirketlerimizin iş geliştirme faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla DEİK bünyesinde Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (Public–Private Partnership, PPP) Çalışma Komitesi kurulmuştur.

Bahsekonu PPP Çalışma Komitesi alt ve üst yapı yatırım ihtiyacı olan, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik şirketlerinin hedefinde olan ülkelerde Kamu-Özel Sektör Ortaklığı konusunda bilinç ve kapasite oluşturarak bu modeller ile şirketlerimizin iş geliştirmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Çalışma grubu bu amaçla 2015 yılının ikinci yarısında seçilen 25 hedef ülkenin karar alıcı bürokratlarına yönelik olarak Dünya Bankası desteği ile İstanbul’da bir eğitim programı düzenleyecektir. Eğitim programının akabinde düzenlenecek PPP Zirvesi’nde ilgili bakanları ve bürokratları Türk şirketleri ile bir araya getirilecektir.

Çalışma Grubu daha sonra kurulmasına öncülük edeceği PPP Mükemmeliyet Merkezi ile İstanbul’un bu alanda bir merkez haline gelmesini amaçlamaktadır.

Orta ve uzun vadede Kamu-Özel Sektör Ortaklığı ile hayata geçirilecek projelerin Borsa İstanbul’da halka açılmasının teşvik edilmesi ve destek olunmasıyla İstanbul Finans Merkezi Projesi’ne katkı sağlanması da hedeflenmektedir.

Söz konusu Çalışma Komitesi ile ilgilenen Üyelerimiz, detaylı bilgi için DEİK ile (iletişim: ppp@deik.org.tr) iletişime geçebilir.