CNBC-E_ DEİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN_24.11.2014