İNSAN KAYNAKLARI

1985 yılında kurulan ve 01.01.1987 tarihinde faaliyete geçen DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), Türkiye'nin önde gelen birlik, dernek, vakıf gibi özel sektörü temsil eden kurucu kuruluşlardan oluşmaktadır. 1000'nin üzerinde üye firmasıyla DEİK Türk özel sektörünün dış ilişkilerini koordine eden bir kuruluş niteliğindedir. Yabancı muhatap kuruluşlarla imzalanan işbirliği anlaşmaları ile iki taraflı kurulan 139 Ülke İş Konseyi ve 7 Özel / Sektörel Amaçlı İş Konseyi aracılığı ile faaliyet göstermekte olan DEİK, İstanbul'da yer almaktadır.

İş Konseylerinde çalışan personelin nitelikleri genel olarak:

 • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, sosyal ve siyasal bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak (bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak tercih sebebidir),
 • Analiz yapabilme ve İletişim kurabilme becerisine sahip olmak,
 • Genel Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ticaret, Küresel ve Uluslararası Politika ile Sivil Toplum Örgütleri - Uluslararası Kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu sahalara ilgi duymak,
 • Ülkesel ve bölgesel araştırma yapabilmek ve rapor çıkarabilmek,
 • Çok iyi derecede İngilizce biliyor olmak (Adayların seviyelerini YDS, TOEFL, veya IELTS sonuçları ile belgelendirmesi istenmektedir),
 • İkinci dil olarak Rusça, Almanca, Arapça, Japonca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca, dillerinden birine iyi derecede hakim olmak tercih sebebidir.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışına seyahat engeli bulunmamak,
 • Organizasyon ve koordinasyon faaliyetlerini yürütme kabiliyetine sahip olmak,
 • Özel sektör kurumlarının yanı sıra, Büyükelçilikler, Bakanlıklar gibi resmi kurumlarla ve muhatap kuruluşlarla olan ilişkileri gerek yazılı gerek sözel düzeyde idare kabiliyetine sahip olmak
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak.

Amacımız, kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır. Yukarıdaki niteliklere sahip adayların DEİK'te çalışma için değerlendirilme süreçleri DEİK'in misyonu doğrultusundaki kariyer ve kişisel hedeflerini açıklayan Türkçe / İngilizce / (Rusça, Almanca, Arapça, Japonca, Farsça, Fransızca..) ön yazıları ve ayrıntılı özgeçmişleri ile ik@deik.org.tr adresine e-mail aracılığyla başvurmalarıyla başlar. Ön elemeyi geçen adaylar mülakat, yazılı sınav ve ilave süreçlere tabi tutulurlar.

DEİK Genel Sekreterliği'ne gönderilen yukarıdaki niteliklere uyan tüm özgeçmişler ve önyazılar CV bankasına kaydedilir. Kurumumuzda, kayıtlı bulunan CV'lerden birine beklenti ve nitelikler açısından uyan bir pozisyon doğduğu taktirde değerlendirilir ve ilgili kişiyle temasa geçilir. Bu tür bir iletişim olmaması durumunda aktif pozisyonlar arasından şu an bu tür bir fırsatın söz konusu olmadığı düşünülebilir.


Staj Başvuruları:

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.