ÜYELİK KOŞULLARI

DEİK Üyelik Koşulları

İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar öncelikle DEİK'e üye olmakta, daha sonra tercih ettikleri bir veya birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları,Türkiye'de mukim ve faal, faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumlarından Yönetmeliğe uygun şekilde başvuruda bulunup, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komitesi tarafından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararınca DEİK'e üye olabilirler.

Konseye üyelik işlemi DEİK Üyelik Formu'nun ve üyelik belgelerinin DEİK'e ulaştırılması, üyelik başvurusunun DEİK Yönetim Kurulu'nca onaylanması ve üyelik aidatının ödenmesi ile tamamlanır.

İş konseylerine üye olan firmalar konseyin düzenlediği faaliyetlerde kişisel ulaşım, konaklama vb. harcamaları kendileri üstlenirler.

DEİK'e Nasıl Üye Olunur?

 1. DEİK Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,
  DEİK üyeliği, firmanın en az bir iş konseyine üye olması ile gerçekleşmekte olup, birden fazla iş konseyine üye olmak isteyen firmanın, üye olmak istediği her konsey için temsilci ve iş konseyi bilgilerinin olduğu ilk sayfayı ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.
   
 2. Doldurulan üyelik formunun ve DEİK Üyelik Taahhütnamesi'nin DEİK'e ulaştırılması,
  Üyelik formunun ilk sayfasında ve taahhütname sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının DEİK'e iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.
   
 3. Eklenecek belgelerin DEİK'e ulaştırılması,
  Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.
   
 4. Eksiksiz olarak iletilen belgelerin DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi,
  Daha önce DEİK üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için DEİK üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.
  Firma, üyelik işlemini tamamlayana ve bir sonraki DEİK Yönetim Kurulu toplantısına kadar "Aday Üye" olarak adlandırılır.
   
 5. DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü bölümü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere DEİK Yönetim Kurulu gündemine alınması,
  DEİK Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.
   
 6. DEİK Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen firmaya aidat ödeme bilgisinin DEİK tarafından iletilmesi,
  DEİK Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen firmalara "Aidat Ödeme Bilgisi" gönderilir. 
   
 7. Yıllık olarak ödenmesi gereken DEİK ve İş Konseyi üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi,
  DEİK ve İş konseylerine üye olabilmek için firmaların yıllık 32.500 TL olan DEİK ve kendi aralarında değişiklik gösteren İş Konseyi aidatlarını ödemeleri zorunludur. DEİK aidatının ve iş konseyi aidatlarının yatırılması gereken hesap numaraları formun 5. sayfasında belirtilmiştir*. Aidat ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
   
 8. Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak DEİK'e iletmediği taktirde , üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.

*KOSGEB ile protokol çerçevesinde DEİK ve iş konseyi aidatlarında bölgesel olarak indirimler uygulanır.

Önemli Not: Doldurulan formda yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DEİK veri tabanındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.

Aidatlar
DEİK aidatı her firma için kaç iş konseyine üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her iş konseyi için belirtilen aidat ödenir.
 

DEİK

Konsey :

DEİK

Hesap Adı :

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

Banka :

Yapı ve Kredi Bankası Karaköy Şubesi (005)

Aidat :

32.500 TL

TR IBAN :

TR23 0006 7010 0000 0065 5543 21 (TL)

 

Ülke Bazlı İş Konseyleri (Alfabetik Sırayla)

İş Konseyi Aidat (TL)
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi 32.500
DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi 32.500
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi 18.500
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi 27.500
DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Botsvana İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi 22.000
DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Burundi İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi 32.500
DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Estonya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Esvatini Krallığı İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi 30.500
DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi 18.500
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi 24.500
DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi 9.000
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi 18.500
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi 19.500
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi 24.500
DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi 24.500
DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi 24.500
DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi 14.000
DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi 14.000
DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Küba İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Liberya İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi 18.500
DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi 14.000
DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Mauritius İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Paraguay İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi 24.500
DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Seyşeller İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Sierra Leone İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi 9.000
DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi 12.500
DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi 14.000
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Tayland İş Konseyi 9.000
DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi 9.000
DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi 11.500
DEİK/Türkiye-Uruguay İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi 8.000
DEİK/Türkiye-Yeşil Burun İş Konseyi 7.500
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi 15.500
DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi 9.500
DEİK/Türkiye-Zimbabve İş Konseyi 7.500

Sektörel İş Konseyleri (Alfabetik sırayla)

İş Konseyi Aidat (TL)
DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi 32.500
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi 19.500
DEİK/Enerji İş Konseyi 29.500
DEİK/Lojistik İş Konseyi 19.500
DEİK/Sağlık İş Konseyi 24.500
DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi  14.000
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi 9.500