BAŞKAN'DAN

Nail OLPAK

Değerli Üyemiz,

2023 senesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaşının mutluluğunu ve daha da güçlü bir vizyonla yeni yüzyılına girmesinin heyecanını yaşadığımız bir yıl.

Bundan 100 sene önce ilk adımlarını atmaya başlayan Cumhuriyetimizin ihracatı 50 milyon $ idi. 1980’li yıllarda ekonomimizin yurt dışına açılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde artış gösteren ihracatımızda, bugün 250 milyar $ eşiğini aştık. Bunu başarırken, sanayideki kapasitemizi de geliştirdik ve 200’den fazla ülkeye 4000’den fazla ürünü satan bir ülke haline geldik.

Son 20 yılda enerjide, savunma sanayiinde, sağlıkta, ulaşımda ve daha birçok alanda yapılan yatırımlar, bizlere önemli bir alt yapı sağladı. Hedefimiz, bu alt yapıyla geleceğin Türkiye’sini bugünden daha da güçlü şekilde var etmektir. 

Son yıllarda, tüm dünyayı etkisi altına alan önemli dönüşümlere şahit olduk: Covid-19 salgını ile tedarik zincirlerinin artan önemini, tek kaynağa bağlı olmanın riskleri, ivme kazanan dijital dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeşil dönüşüm, Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji ve gıdada arzın artan önemi, değişen dünyanın en belirgin göstergeleri olarak karşımıza çıktı. Biz de, iş süreçlerimizi tüm bu gelişmelere ve dönüşümlere uygun şekilde yeniden yapılandırdık.

Önümüzdeki dönemde, küresel ve jeo-ekonomik gelişmelerle karşı karşıya kalacağımız gerçeği ortada. İklim değişikleri, jeopolitik gerginlikler, bölgesel çatışmalar, küresel ticaret savaşları, siber güvenlik gibi küresel ekonomiyi tehdit edebilecek birçok etkenin farkındayız. Bunların, dünyanın mevcut çıkmazlarına ilave riskler getireceği değerlendirmesi yanlış olmaz ama yeni fırsatların ortaya çıkacağı da unutmamalı. Biz, küresel düzeydeki bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Diğer yandan, ülke olarak, “Yüzyılın felaketi” olarak adlandırılan çok acı bir tecrübe yaşadık. Bu felaketin yıkıcı etkisine rağmen büyümeyi sürdürmemiz de, Türkiye’nin ekonomik kırılganlıklara karşı gücünü gösteriyor.

DEİK olarak gücümüzü, 97 kurucu ve kurumsal üye ile gönüllülük esasına dayalı üyelerimizden alıyoruz. Yurt dışına açılmalarına destek olduğumuz işletmelerimizin, yeni küresel düzenin gerektirdiği dönüşümlere uyum sağlaması yönünde aktif rol oynuyoruz.

Faaliyetlerine 38 yıldır “Ticari Diplomasi” anlayışıyla devam eden DEİK olarak, ekonomimizin dünyaya açılan penceresi olma vizyonunu aynı heyecanla sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda iş dünyamızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

 

Nail OLPAK

DEİK Başkanı