1. ORTA ASYA MODERN TARIM TEKNİKLERİ VE BİTKİ BESLEME KONGRESİ, KIRGIZİSTAN


Kurulumuza iletilen bir yazıda, 01-03 Ekim 2013 tarihleri arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde Bişkek’te uluslararası katılımlı 1. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresinin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Kongre, başta T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER, Azerbaycan Tarım Bakanı Sayın İsmet ABBASOV ve Kırgızistan Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Dıykanbay KENCEBAYEV olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş mensuplarının da katılımları ile geniş ve seçkin bir kadroyla Orta Asya ülkesinde ilk defa gerçekleştirileceği; Kongrede, modern tarım ve bitki besleme alanında yapılan farklı disiplinlerdeki tarımsal araştırmaların ve geliştirilen yeni tekniklerin ortak bir platformda sunulmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Tarımsal yenilik sistemlerinin geliştirilmesi ve yeni pazarlar oluşturulması bağlamında bölgesel çalışmaların başlatılmasına da yön verileceği ifade edilen söz konusu Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.agricasia2013.com bağlantısında ulaşılabilir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.