11.TÜRK-KANADA İŞ KONSEYİ YILLIK ORTAK KONFERANSI, 4 HAZİRAN 2014

Sayın Üyemiz,

DEIK/Türk-Kanada İş Konseyi ve CTBC tarafından 4 Haziran 2014 tarihinde Montreal'de 11.Yıllık Ortak Konferans düzenlenmektedir.  3 Haziran 2014 tarihinde Türk Havayolları'nın Montreal hattının ilk uçuşu vesilesi ile seyahat edecek heyete, havacılık-savunma sanayi, enerji -altyapı, bilişim sektörlerinde faal işadamlarının ve eğitim kurumlarının da katılımı söz konusudur. Toplantının Kanada iş dünyası katılımını İş Konseyi karşı kanat kuruluşu CTBC, yerel partner olarak Montreal Ticaret Odası ile birlikte yürütmektedir. Ayrıca Kanada'nın British Colombia, Alberta, Sasketchewan bölgelerinden de katılım ilgisi görülmektedir.

 

Türkiye-Kanada ekonomik ilişkilerinde 2013-2014 döneminde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Kanada, Türkiye'yi bölgedeki stratejik partneri ilan ederek Kanada hükümeti olarak özel sektörüne yol gösterici olmaktadır. Ayrıca Kanada-Türkiye ekonomik ilişkilerinde öncelikli konularda tavsiye kararları içeren bir rapor ilgili Kanada Senatosu komitesi tarafından yayınlanmıştır. JETCO mekanizmasının kurulması ve Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanması iki ülke hükümetlerinin 2014 yılı takvimlerinde yer alan hedeflerdir.

 

Montreal'de düzenlenecek Ortak Yıllık Konferans'ın öncelikli sektörleri enerji -altyapı, bilişim, havacılık-savunma sanayi ve eğitim'dir. Halihazırda Montreal Havacılık kümelenmesi, Bilişim-Sanayi kümelenmesi, Kayagazı alanında faal Kanadalı firmalar ve önemli eğitim kurumları katılım sağlamaktadır.

 

Katılımcılara vize konusunda gerekli destek sağlanacaktır. Heyetin konaklaması için CTBC tarafından alınan özel fiyatı da içeren katılım formunun en geç 27 Mayıs 2014 tarihine kadar doldurularak DEİK'e (e-posta:americas@deik.org.tr)  iletilmesi gerekmektedir.