2012 YILINDA AZERBAYCAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YATIRIM PROJELER

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya atfen, 2012 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi öngörülen yatırım projelerine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Söz konusu projelerle ilgili detaylı bilgiler TOBB’un internet sitesi (www.tobb.org.tr), Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi’nin sayfasındaki “Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.