2015/8 SAYILI KARAR “DESTEKLENEN BELGELER VE SERTİFİKALAR LİSTESİ”

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen yazıda 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, kararın 5. Maddesinin birinci fıkrasını (c) bendinde belirtilen “...bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.” hükmü bulunduğu ifade edilmekte ve aynı kararın Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelgesinin 7. maddesinde “Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi (EK–7B)”nde yer alan belge ve sertifikalar için destek başvurusu yapılabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, “Desteklenen Belge ve Sertifikalar Listesi (EK-7B)”nin eğitim sektörüne ilişkin bölümünün oluşturulması çalışmalarında kullanılmak üzere, uluslararası pazarlarda yüksek öğretim kuruluşlarımız için avantaj sağlayacağı düşünülen uluslararası belge/sertifika isimleri ile detaylı bilgilerine (veren kuruluş, geçerlilik süresi, kapsamı vs.) ihtiyaç duyulmaktadır.

Bahsi geçen konuya ilişkin tavsiyelerinizin 11 Nisan Pazartesi’ye kadar DEİK’e (İlkay Bilgiç; ibilgic@deik.org.tr) iletilmesi önem taşımaktadır.