43.BAĞDAT ULUSLARARASI GENEL TİCARET VE SANAYİ FUARI

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nden Kurulumuza iletilen bir yazıda, 1-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Irak/Bağdat’ta düzenlenecek olan “43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonunun bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu fuarın genel nitelikli olup tüm sektörlerden firmaların katılımının sağlanacağının, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de belirtilen şartlara uyan ve belgelerini sunan firmalar için ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli giderlerinin %50’si 10.000 $’ı geçmeyecek şekilde destekleneceği ifade edilmektedir.

Anılan fuar duyurusu ek’te sunulmakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin çevrimiçi başvuru belgesini doldurmaları gerekmektedir. 

Ek-1: Fuar Duyurusu
Ek-2: Çevrimiçi Başvuru Belgesi