5. TAŞKENT ULUSLARARASI YATIRIM VE FİNANSMAN FORUMU, 4-8 NİSAN 2012

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Özbekistan Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, “5. Taşkent Uluslararası Yatırım ve Finansman Forumu”nun 4-8 Nisan 2012 tarihleri arasında, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenleneceği bildirilmektedir.

Forum ile ilgili detaylı bilgi ve Forumun programı http://www.tobb.org.tr/Documents/dosyaindir/Tashkent2012.pdf adresinde yer almaktadır. Söz konusu etkinliğe katılmak isteyenlerin internet sayfasında yer alan katılım formunu Özbekistan Büyükelçiliği’ne iletilmek üzere, 12 Mart 2012 tarihi mesai bitimine kadar TOBB’a göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.