“AB - TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE KAZAN-KAZAN YAKLAŞIMI” SEMİNERİ, 17 EYLÜL 2015, İSTANBUL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) işbirliğiyle 17 Eylül 2015 Perşembe günü “AB – Türkiye Gümrük Birliği’nde Kazan –Kazan Yaklaşımı” konulu seminer Wyndham Grand Levent İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, UND İkinci Başkanı Şerafettin Aras  ve ilgili bakanlıklardan üst düzey yetkililerin katılacağı söz konusu seminer programı ve daveti ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Anılan seminerde Gümrük Birliği hakkında değerlendirme gerçekleştirilecek ve karayolu taşımacılığındaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında oturumlar düzenlenecektir. 

Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişiminde en büyük engellerden birisi olan karayolu taşıma kotalarının Gümrük Birliği ana çerçevesi içinde ele alınacağı seminere katılmak isteyen üyelerimizin UND’ye ( Sn. Hatice Hacısalihoğlu, tel: 0212 359 26 00/208; e-posta: hatice.hacısalihoğlu@und.org.tr) teyit vermeleri rica olunur.