ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) HAKKINDA

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden tarafımıza iletildiği üzere; ABD tarafından uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’nin 2011 yılı GTS Yıllık Gözden Geçirme sürecinin sonuçları ABD Ticaret Bakanlığı (USTR) tarafından 1 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilmiştir.

Bu kapsamda daha önce İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından, Rekabet İhtiyacı Limitini (CNL) aşan tek ihraç ürünümüz olan 2840.19.00 GTİP’li “disodyum teraborat”ın CNL istisnasından yararlanabilmesi; 7113.19.50 GTİP’de yer alan altından mamul mücevherci eşyası, 6802.21.10-6802.91.20-2515.12.20 GTİP’lerinde yer alan travertenler ve 7408.19.00-7413.00.90 GTİP’lerinde yer alan bakır teller için yeni ürün ekleme (redesignation) başvuruları reddedilmiş, buna karşılık 2833.29.40 GTİP’de yer alan krom sülfat ve 2840.11.00 GTİP’de yer alan rafine boraks’ın asgari ithalat oranı istisnası (“de minimis waiver”) kapsamına alınabilmesi için yapılan başvurular kabul edilmiştir.

Bahse konu gözden geçirme süreci sonucunda çeşitli kategorilerde başvuruları reddedilen diğer ülke ürünlerinin Türkiye açısından bir rekabet avantajı oluşturabileceği hususunun değerlendirilmesinde fayda görülmekte olup; GTS Yıllık Gözden Geçirme sonuçlarına http://www.ustr.gov/webfm_send/3487adresinden ulaşılabilmektedir.