ABD TİCARET VE KALKINMA AJANSI TARAFINDAN HİDROKİNETİK SANTRAL PROJESİNE HİBE

Sayın Üyemiz,

ABD Başkonsolosluğu tarafından iletilen duyuruda; ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), 20 Mart 2014 tarihinde, Türkiye’deki en büyük elektrik üretim şirketi olan EUAŞ’a, elektrik üretim kapasitesine katkıda bulunabilecek bir proje için 669.875 USD hibe verildiği belirtilmektedir. Verilen hibenin, Adana yakınlarındaki Seyhan hidroelektrik santralinde, 17 Megawatt’lık hidrokinetik enerji projesinin teknik ve finansal yapılabilirliğini belirleyebilmek amacıyla fizibilite çalışmasının finansmanında kullanılacağı ve EUAŞ’ın projeyi değerlendirmesine yardımcı olacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu proje, USTDA ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında 2009 yılında imzalamış olan anlaşma kapsamında Türkiye ile yapılan çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır. Anılan projenin, inşaat esnasında 200 geçici inşaat işçisine ve daha sonra 20 kalıcı işletme ve bakım elemanına istihdam yaratması öngörülmektedir. Benzer şekilde projenin, hidrokinetik türbin ile trafo gibi ekipman üretimi, montaj, mühendislik ve dizayn gibi hizmet üretimine 32.5 milyon USD katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,