AFGANİSTAN’IN DEMİRYOLU PROJELERİ

T.C. Ekonomi Bakanlığından Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfta bulunularak Afganistan'da önümüzdeki dönemde hayata geçirilmeyi öngörülen demiryolları projelerinden bahsedilmektedir.

Bahse konu projelere ilişkin Afganistan Demiryolu İdaresi tarafından hazırlanmış bilgilendirme broşürü ekte sunulmaktadır.