AGRO BATUMI 2022 FUARI, 25-26 KASIM 2022, BATUM

Gürcistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde 10. Uluslararası Tarım-Gıda Ürünleri ve Yeni Teknolojiler Fuarı "Agro Batumi 2022"nin uluslararası etkinlik ve fuar şirketi Geonet Expo tarafından Gürcistan Batum'da düzenleneceği belirtilmektedir. 
 
Bahse konu fuarın amacının tarım alanında aktif olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı firma temsilcilerini bir araya getirerek, sektördeki yenilikler hakkında bilgi alışverişini teşvik etmek ve yeni ortaklık ilişkilerinin oluşmasını sağlamak olduğu ifade edilmekte olup katılımcıların fuar süresince potansiyel alıcılar ile bire bir iletşim kurarak, ürün ya da hizmetlerini doğrudan tanıtma imkanı bulacağı, fuar kapsamında konferans ve katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmelerin (B2B) düzenleneceği ifade edilmektedir.
 
"Agro Batumi 2022" fuarına destek veren kurum ve kuruluşlar: Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti, Acara Özerk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Agroservice Merkezi, Batum Belediyesi, Enterprise Georgia, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası, Acara Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan Uluslararası Yabancı Yatırımcılar Derneği (IIA), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Gürcü-Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD), Gürcistan ulusal ve yerel TV ve gazeteler.
 
Fuar hakkında ayrıntılı bilgi ve B2B görüşmelerine kayıt için:
Geonet Expo 
Magdana Paksadze (Türkçe bilmektedir).
Tel: +99 557 423 39 73, +99 559 946 88 56
E-posta: geonetexpo@gmail.com