AKDENİZ KONFERANSI DUYURUSU

İzmir Kalkınma Ajansı, TCI Network, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Üniversitesi ve Türkiye  Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) koordinasyonuyla 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kümelenme TCI Akdeniz Konferansı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu konferansa Akdeniz, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 300’ün üzerinde, uzman, akademisyen, uygulayıcı ve girişimcinin katılımının beklendiği ve Akdeniz’de yapılacak ilk TCI konferansı olması açısından büyük önem taşıdığı iletilmektedir.

Ana Teması kümelenme ve yenilikçilik politika uygulamaları ile kümelerin Akdeniz Bölgesi içerisindeki deneyimleri olan konferansın, politika ve uygulamaları buluşturarak onları paylaşmayı, sahip olunan bilgileri birbirine aktarmayı ve etkin sonuçlar ortaya koymayı amaçlayan yaratıcı ve sinerjiyi ortaya çıkaran bir platform olması beklenmektedir. Söz konusu konferans ile birlikte, Akdeniz’de ilgili tüm taraflar arasında sosyal bağların inşası hedeflenmektedir.Konferans ile ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Söz konusu konferansa katılım ve detaylı bilgiye (www.izmirconference .com) adresinden ulaşabilirsiniz. Erken kayıt için 11 Mayıs 2012, Sunum ve bildiri özeti göndermek için 18 Mayıs 2012 tarihlerine kadar (Sena Gürsoy, Tel: 0232 489 81 81,E-posta: tcimed@izka.org.tr) ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım ücreti 340 avro olup DEİK üyeleri için 490 TL’dir.Aynı firmadan en az 5 katılımcı sağlandığı takdirde ücret 2200 TL olarak belirtilmektedir. Katılım sırasında DEİK üyesi olunduğu belirtilmelidir.