AKTAŞ SINIR KAPISINDAN TRANSİT GEÇİŞLER HK

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğince Gürcistan Gümrük İdaresinden alınan bilgiye istinaden;

  • Geçici bir süre için Aktaş/Kartsakhi Sınır Kapısından Gürcistan'a gelen bütün transit yük taşıtlarının Azerbaycan sınırındaki Lagodekhi Sınır Kapısına yönlendirileceği, bu kuralın tek istisnasının çıkış kapısı ile nihai varış/boşaltma ülkesinin aynı olma durumu olduğu, (örnek, nihai varış ülkesinin Rusya olduğu ve Aktaş'tan giriş yapan transit yüklerin Lars'a yönelmesine müsaade edileceği),
  • Azerbaycan Kırmızı Köprü sınır kapısından ülkemize geri dönecek taşıtların da tamamının Kartsakhi/Aktaş kapısına yönlendirileceği,
  • Sarp'tan Gürcistan'a giriş yapan transit yük taşıtlarına ise çıkış kapısını seçme imkanı verileceği ifade edilerek belirlenen kapı yerine farklı kapıya yönelen şoförlere 1.000 GEL idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.