ALTIN MADENİ OCAĞI İŞLEME VE JEOLOJİK ARAŞTIMA İHALELERİ, KIRGIZİSTAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen bir yazıda, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıya atfen, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Jeoloji ve Maden Kaynakları Ajansı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde Celal-Abad ve Issık Göl bölgelerinde yeralan 12 altın maden ocağının işleme ve jeolojik araştırma projeleri için ihale yapılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu projelerle ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Jeoloji ve Maden Kaynakları Ajansı’nın resmi internet sitesinin linki TOBB’un internet sitesi (www.tobb.org.tr), Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi’nin sayfasındaki “Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.