AZERBAYCAN’DA 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FUAR VE KONFERANSLAR

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen bir yazı ekinde, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bilgiye atıfta bulunularak 2016 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi öngörülen fuar ve konferansların listesi iletilmektedir.

Söz konusu liste ekte bilgilerinize sunulmaktadır.