AZERBAYCAN’DA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İHALESİ

Ticaret Bakanlığımız tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yazısına atfen, 23 Nisan 2024 tarihinde Azerbaycan Enerji Bakanlığı tarafından 100 MW'lık Gobustan Güneş Enerjisi Santrali'nin tasarımı, finansmanı, inşaatı ve işletilmesine ilişkin ihale duyurusunun yapıldığı, söz konusu ihalenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteğiyle gerçekleştirileceği, üretilecek elektriğe Azerbaycan devletince alım garantisi verildiği ve konu ile ilgilenen potansiyel yatırımcıların auction@area.gov.az adresi üzerinden gerekli belgeleri talep edebileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu ihaleye dair ayrıntılı bilgilerin yer aldığı duyuru metni ekte yer almaktadır.