AZERBAYCAN DAŞKESEN MADEN ZENGİNLEŞTİRME A.Ş’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Azerbaycan Devlet Emlak Komitesi tarafından Daşkesen Maden Zenginleştirme ("Daşk?s?n Filizsaflaşdırma") A.Ş.'nin hisse senetlerinin özelleştirileceği belirtilmektedir.

Gence kentinin 40 km güneyinde yer alan fabrikanın özelleştirilmesi sürecinde, daha fazla yatırım teklifi sunan firmaların öncelikli olacağı ifade edilmektedir. Özelleştirme ihalesine katılmayı arzu eden üyelerimizin, başvuruları ve tekliflerini 10 Aralık 2019 Salı gününe kadar yapmaları rica olunur. Bahse konu özelleştirme süreci ve tesise ilişkin detaylı bilgiye http://www.privatization.az/index.php/en/homeeng/business/general-list?layout=edit&id=175 internet bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.