AZERBAYCAN İHRAÇ KATALOĞU VE “AİTF 2013” ULUSLARARASI TURİZM FUARI HK.


Sayın Üyemiz,

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Azerbaycan Marketing Kurumu tarafından Azerbaycan İhraç Kataloğu hazırlandığı bildirilerek, söz konusu kataloğun elektronik versiyonu tarafımıza iletilmiştir. Bahsi geçen kataloğu temin etmek isteyen üyelerimizin DEİK’e (Burcu Şenkal, e-posta: bsenkal@deik.org.tr / tel.: 0212-339 50 13) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aynı yazıda, 4-6 Nisan 2013 tarihlerinde Bakü’de “AİTF 2013” Uluslararası Turizm Fuarının düzenleneceği bildirilmektedir. Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.aitf.az bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.