AZERBAYCAN İŞ YAPMA ÇALIŞTAYI, 7 HAZİRAN 2012, İSTANBUL


Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, Kafkaslar’da ekonomik ve siyasi açıdan en istikrarlı ülke konumunda olan Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra, ülke yönetimince başlatılan ve halen devam eden reformlar sayesinde ülke, yabancı sermaye için kısa dönemde daha fazla ümit vaat eden büyük bir pazar niteliği kazanmıştır. Bugünkü durum, ülkenin yatırım ortamını olumlu şekilde etkilemekte ve Türk iş çevrelerine önemli imkanlar sunmaktadır.

Türkiye, Azerbaycan’daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri olup, ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret hacminin önümüzdeki 10 yıl içinde bugünkü seviyesinin yaklaşık 10 katına ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Türk-Azerbaycan İş Konseyi tarafından, Azerbaycan’daki ekonomik gelişmeleri takip etmek, kanunlardaki yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini Türkiye iş çevrelerine duyurmak, iki ülke arasında mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla düzenlenen faaliyetler arasında önemli bir yere sahip olan bilgilendirme toplantıları serisinden “Azerbaycan’da İş Yapma Çalıştayı”nın 7 Haziran 2012, Perşembe günü saat 10:00 – 14:00 arasında İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

T.C. Bakü Büyükelçimiz Sayın Hulusi Kılıç’ın katılımıyla onurlandıracağı taslak programı ekte sunulan söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekteki katılım teyit formunu doldurarak, kişi başı 60 TL katılım ücretinin Türk-Avrasya İş Konseyleri hesabına (Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi, Şube kodu: 1011, IBAN: TR56 0006 4000 0011 0111 7014 85, TL Hesabı)  yatırıldığını belgeleyen banka dekontu ile birlikte 6 Haziran 2012, Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar DEİK'e (Nurengiz Eşki, tel.: +90212 339 50 54, faks: +90212 270 37 84, e-posta: neski@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. 


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.


Ek 1: Taslak Program (1 sayfa)
Ek 2: Katılım Teyit Formu (1 sayfa)