AZERBAYCAN SANAYİ KATALOĞU

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfta bulunularak Azerbaycan’da faaliyet gösteren yerli üreticiler ve ürünlerle ilgili bilgilerin yer aldığı sanayi kataloğunun Azerbaycan Türkçesi ve İngilizce dillerinde hazırlanarak yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu kataloğa http://senaye.gov.az/en/senayeshme/publications adresli internet bağlantısından ulaşılabilmektedir.