BAHREYN’DE YETERLİLİK ALMIŞ ULUSLARARASI FİRMALARA İLİŞKİN BİLGİ

Bahreyn’deki şirket kurulumu ve ihale prosedürlerinin takibi açısından firmalarımıza yararlı olması amacıyla Bahreyn’de yeterlilik almış Bahreyn’li ve Uluslararası firmalara ilişkin firma listeleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.