BASK BÖLGESİ TİCARET HEYETİ İLE TOPLANTI, 10 EKİM 2012, İSTANBUL

 

Sayın Üyemiz,

 

BASK bölgesi Sanayi, İnovasyon, Ticaret ve Turizm Bakanı Bernabé Undabaşkanlığında ve çeşitli bakanlıklar temsilcilerinin katılımı ile geniş bir işadamı heyeti 8-11 Ekim 2012 tarihleri arasında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecektir. 

 

DEİK/Türk-İspanyol İş Konseyi ve BASK Hükümeti Ticaret Ofisi (SPRI) işbirliği ile söz konusu ziyaret kapsamında, 10 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Ceylan Intercontinental Otel’inde BASK bölgesi ekonomisi ve işbirliği fırsatlarının tanıtılması amacıyla bir seminer düzenlenecektir. 

 

İspanya’nın toplam ihracatının %30’u BASK bölgesinden gerçekleştirilmektedir. Makine ekipmanları ve takım tezgahları konusunda İspanya pazarının %85’ini oluşturan bölgede ayrıca çelik sanayi, demiryolu ekipmanları sanayi, enerji ekipmanları ve ileri üretim teknolojileri sektörleri de oldukça gelişmiştir.

 

BASK bölgesinde yerleşik firmaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek seminerde yenilenebilir enerji, ulaştırma-lojistik, otomotiv, makina ekipmanları, ileri üretim sistemleri öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Seminere katılacak olan firmalar, kendilerini Türkiye’de temsil edecek bir iş ortağı ve/veya potansiyel müşteriler ile temasa geçmeyi arzu etmektedirler. BASK heyetinin ve seminere katılacak olan firmaların listeleri ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Üyelerimizin anılan toplantıya katılımını diler, katılıma ilişkin ekteki form aracılığıyla 8 Ekim 2012 tarihine kadar DEİK’e (Sn. Aycan Damalı, e-mail: adamali@deik.org.tr, tel: 0212 339 50 74) teyit verilmesini rica ederim.

 Saygılarımla,

EK: Katılım Formu, Bask Heyeti Listesi