BİSTEP 3. ŞİRKETLER İÇİN KURUMSAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI, 18 ŞUBAT 2020, İSTANBUL

Borsa İstanbul'dan Kurulumuza iletilen yazıda, Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen gelişme ile büyüme potansiyeli olan ve ülkemiz için gelecek vadeden Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı – BİSTEP'in 3'üncüsü 18 Şubat 2020  tarihinde başlayacağı iletilmiştir.

Kurumsal Dönüşüm Programı – BİSTEP programının şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmak amacıyla Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından tasarlanmış bir program olduğu iletilmiştir. Program ile bir yandan şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapının oluşturulması ve dönüştürülmesine katkı sağlanırken, diğer yandan Türkiye'nin önde gelen program ortakları ile birlikte alternatif finansman kaynakları ve uzun vadeli finansman olanaklarından yararlanma yolunda şirketlere değerli bir bakış açısı kazandırdığı belirtilmiştir.

Şirketlerin sağlıklı biçimde firma değerini nasıl artıracakları, ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet koşulları ile nasıl başarıyla başa çıkabilecekleri konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatıldığı bahse konu program kapsamında, katılımcı şirketlerin gelişim alanlarına yönelik uzmanlardan rehberlik hizmeti alma ve sermaye piyasalarındaki ana aktörlere doğrudan erişebilme imkânı sağlayacağı belirtilmektedir.

Sınırlı sayıda şirket kabul edileceği belirtilen programına erken katılım tarihi 3 Şubat 2020'dir. Bahse konu BİSTEP Programına katılmak isteyen üyelerimizin, Borsa İstanbul (E-mail: bistep@borsaistanbul.com; tel: 0 212 298  2739)  ve Koç Üniversitesi (E-mail: executive@ku.edu.tr; tel: 0 549 562 7066) ile iletişime geçmeleri rica olunur. Programın detayları ekte yer almaktadır. Ayrıca, BİSTEP tanıtım videosu için lütfen tıklayınız.