BM KADINI GÜÇLENDİRME İLKELERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ den Kurulumuza iletilen yazıda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 2010 yılında, küresel düzeyde cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için BM Kadın birimini kurulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla BM Kadın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) işbirliğinde, iş dünyasında kadınların güçlendirilmesini sağlamak üzere, şirketlerin mevcut politika ve uygulamalarını gözden geçirmesine veya yenilerini oluşturmasına yol göstermek amacıyla, “Kadını Güçlendirme İlkeleri” oluşturulduğu; bu ilkelerin ilk olarak 8 Mart 2010 tarihinde, Dünya Kadınlar Günü’nde dünyaya tanıtıldığı ifade edilmektedir.

Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya ilan edilen “Kadını Güçlendirme İlkeleri”nin üyelerimize duyurulması, katılımlarının ve desteklerinin istenmesi önem arz etmektedir. Söz konusu ilkelerin duyurulması ve tanıtılması amacıyla Ek 1’de yer alan metin hazırlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan bu girişime destek vermek isteyen şirketlerin, Ek 2’de yer alan formu İngilizce doldurarak, en geç 29 Haziran 2012 tarihine kadar   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (E.mail: unwoman@tobb.org.tr, Fax: 0 312 218 22 09)  iletmeleri beklenmektedir. 

 

Ek 1: Kadını Güçlendirme İlkeleri
Ek 2:  CEO İmza Formu