BOSNA HERSEK’DE NERETVA KANTONU’NDA YATIRIM İMKANLARI

TOBB tarafından iletildiği üzere, T.C Mostar Başkonsolosu ile Bosna-Hersek’in Neretva Kantonu’nun (HNK) Ekonomi Bakanı Sn. Amer Zagorçiç’in temaslarında Türk firmalarına sunulabilecek yatırım olanakları konusunda bilgiler aktarılmıştır.

Kuzeydeki Konjiç Bölgesi hariç, HNK’da ağır sanayi tesislerinin yokluğunun bir avantaj teşkil ettiği, bölgenin endüstriyel kirlenmeye maruz kalmadığı ve bölge için çevre dostu yatırımlar tercih edildiği iletilmektedir. HNK toprakları ekolojik ve organik tarıma oldukca uygun olduğu, Türkiye’nin bu alandaki tecrübelerinden faydalanılmak istenildiği belirtilmektedir.HNK’nın, reçel, meyve suyu, şarap ve salça fabrikaları gibi tarıma dayalı sanayi tesisi kurmaya ilgi gösteren Türk Şirketleri için ideal bir coğrafya olduğu eklenmektedir. Kanton düzeyinde yenilenebilir enerji yatırımları için gerekli altyapı olgunlaşma aşamasında olup, bu konudaki yasal mevzuatın önümüzdeki Eylül ayına kadar tamamlanmasına çalışıldığı ifade edilmektedir.Hersek bölgesi, temiz enerji konusunda geniş potansiyele sahiptir.Bazı bölgelerde yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar yapıldığı belirtilmektedir.Bunlara örnek olarak, Batı Hersek Kantonu’ndaki Posusje yakınlarındaki rüzgar santrali ve HNK’ye bağlı Stolac kentinde tamamlanma aşamasına gelen güneş enerjisi ünitesi örnek verilmektedir.Yılın 300 günü güneş ışığına maruz kalan ve yılda ortalama 10 metre/saniye şiddetinde rüzgar alan Mostar da yenilenebilir enerji konusunda son derece elverişli bir coğrafyada konumlanmıştır.

HNK, ülke ekonomisine en fazla turizm geliri sağlayan bölgelerden biri olup, HNK ve özelde Mostar, ülkeyi Adriyatik’e bağlayan yol üzerinde bulunması nedeniyle lojistik anlamda önemli avantajlar sağlamakta ve çevredeki inanç turizmi merkezleri ile doğa turizmi açısından yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezine dönüştüğü iletilmektedir.Turizm potansiyeline rağmen, Mostar sınırlı yatak kapasitesine sahip olması nedeniyle konaklama merkezi olarak tercih edilmemektedir. Turizm yatırımı yapabilecek firmalar bu potansiyeli değerlendirebilir.Yatırımlara yönelik olarak, AB uygulamalarına paralel şekilde, tek başvuru merkezi üzerinden Kanton’a giriş yapmalarını sağlamak üzere gerekli mevzuat çalışmalarının yıl içinde tamamlanması halinde, 2013’ün “Hersek-Neretva Kantonu’nda Yatırım Yılı” olarak ilan edilmesi planlanmaktadır.